•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    ماده واحده: وظایف کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس به شرح بندهای زیر تصویب شد: 1- بررسی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص طرح ها، رویدادها و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی عمران و باززنده ...
    ماده واحده:در راستای اجرای تکلیف مندرج در مصوبه شماره 5076/96/4/ش مورخ 04/04/96، سند راهبردی باززنده‌سازی توس به شرح پیوست با رعایت تبصره زیر تصویب شد. تبصره- شهرداری مشهد مقدس موظف است با ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی مورد نیاز پروژه قطار شهری و پرداخت مطالبات پیمانکاران، نسبت به اجرای بندهای زیر اقدام نماید: 1- در راستای جذب حداکثری ...
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور سرعت بخشیدن به فرایند باز زنده سازی ناحیه منفصل توس، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار اجرایی مناسب برای ناحیه مزبور با رعایت تبصره های زیر ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد