• اطلاعات بیـشـــتر   رئیس کمیسیون
   محمد حاجیان شهری
   نایب رئیس کمیسیون
   علیرضا شهریاری
   دبیر کمیسیون
   رضا جوادی
   تلفن
   31291144
   فکس
   31291194

  • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1398 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، کهدر بخش منابع به مبلغ 675,032,355,000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیارد و سی و دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ...
   ماده واحده: اصلاح ومتمم بودجه سال 1398 سازمان فردوس‌ها، کهدر بخش منابع به مبلغ 692,283,620,000 (ششصد و نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال و در بخش مصارف به ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان مدیریت پسماند، کهدر بخش منابع به مبلغ 2,121,065,041,000 (دو هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهل و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان پارک‌ها و فضای سبز، که در بخش منابع به مبلغ 1,597,759,282,000 (یک هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و هشتاد و دو ...
   ماده واحده: اصلاح ومتمم بودجه سال 1398 سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 4,310,104,805,000 (چهار هزار و سیصد و ده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار) ریال ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بندهای 2 و 18 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی، و در ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی) اجازه داده می‌شود، نسبت به استفاده از خدمات تعداد هشتاد نفر از بانوان با حداقل 3 سال (تا حال حاضر) سابقه همکاری داوطلبی با ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به غیر استاندارد بودن مرکز شماره یک واقع در جاده قدیم نیشابور و حل مشکلات و بهبود شرایط زیست محیطی در محدوده این مرکز، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور تحقق شهر همگان (شهری که در آن همه شهرنشینان بتوانند از همه امکانات، منابع و فرصت‌های شهرنشینی استفاده نمایند)، و در راستای مصوبه منشور حقوق ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، در راستای دستیابی به شهر ترمیمی و جلب و تسهیل مشارکت "خیرین شهر " (اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی، یاریگر از محل منابع غیردولتی) در امور همگانی و عام المنفعه، ...
 •     بازدید کنندگان امروز : 1896    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,459,899
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد