• اطلاعات بیـشـــتر


   رئیس کمیسیون
   محمدهادی مهدی نیا
   نایب رئیس کمیسیون
   سید مسعود ریاضی
   دبیر کمیسیون
   احسان ملاکریمی
   تلفن
   31291155
   فکس
   31291195

  • مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نظم و انضباط ترافیکی در بین شهروندان، مدیریت و راهبری بهینه ترافیک معابر سطح شهر، کاهش حجم و شدت آن و همچنین ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان عمران، کهدر بخش منابع به مبلغ 4,302,098,363,000 (چهار هزار و سیصد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان حمل‌ و ‌نقل و ترافیک که از حیث منابع به مبلغ 1,126,512,615,000 (یک هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و ششصد و پانزده ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که از حیث منابع به مبلغ 238,767,827,000 (دویست و سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار) ریال ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان پایانه‌های مسافربری که از حیث منابع به مبلغ 519,409,125,000 (پانصد و نوزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال و از حیث ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت بهره‌برداری قطارشهریکه از حیث منابع به مبلغ2,114,215,249,000 (دو هزار و صد و چهارده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) ریال و ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 707,223,905,000 (هفتصد و هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف مبلغ ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان اتوبوسرانی، که از حیث منابع به مبلغ 4,478,287,428,000 (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند 2 ماده 31 آیین‌نامه معاملات‌ شهرداری تهران (تسری یافته به سایر کلانشهرها)، نسبت به انعقاد قرارداد به شرح پیوست (مهر شده ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه‌ داده می‌شود، در راستای دستیابی به هدف کمی خدمت "تأمین و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی" برنامه عملیاتی میان مدت 1400-1397 و مستند به بند 2 ماده 31 ...
 •     بازدید کنندگان امروز : 1821    بازدید کنندگان دیروز: 1484    کل بازدید ها : 5,459,824
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد