•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان فردوس های شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت موارد زیر موافقت گردید: 1.با عنایت به بند 5 گزارش ...
    ماده واحده :‌ ضمن تأکید بر مصوبه شماره 1218/91/3/ش مورخ 23/03/91 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر ارائه لایحه مربوط به ساماندهی کشف رود، در صورتی که دستگاه های مرتبط با کشف رود مانند شرکت سهامی آب ...
    ماده واحده : با توجه به الزامات و استانداردهای زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی در خصوص مواد شیمیایی و میکروبی، شهرداری مشهد موظف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای آزمایشگاه ها یا مراکزی که ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت تبصره های زیر ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت گردید: تبصره 1 :‌ در ...
    ماده واحده :‌ با توجه به مجوز شماره 01/1/16839 مورخ 07/04/1389 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود 300 نفر نیروی عملیاتی مورد نیاز سازمان آتش نشانی و خدمات ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد