•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    ماده واحده : تا هنگام ثبت قانونی شرکت توسعه و عمران هفت حوض ، مدیریت توسعه و عمران هفت حوض به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ،‌موظف است پروژه های پارک طبیعی ...
    ماده واحده : با بودجه سال 91 سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت شرایط زیر موافقت شد : 1- تعرفه ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با اصلاحات و ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان فردوس های شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت ردیف های زیر تصویب شد. 1. تعرفه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت شد. تبصره 1 : در خصوص ردیف 7 گزارش حسابرس مستقل سال 89 منطقه ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت پارس پویان فردیس با موضوع تجهیز و توسعه وسایل شهربازی ، تکمیل ، تعمیر ، بهسازی و بهره برداری طبق طرح جامع به مبلغ ...
    ماده واحده : شهرداری مشهد موظف است هزینه دفن نوزادان فوت شده در بیمارستان اختصاصی ام البنین (س) را با 50% تخفیف دریافت نماید .
    ماده واحده :‌ کلیات طرح پیوست در زمینه ارائه برنامه جهت اهتمام به شعار « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » مورد موافقت شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت . شهرداری مشهد موظف است ...
    ماده واحده : شهرداری مشهد موظف است ضمن تشکیل مدیریت ساماندهی کشف رود حداکثر در مدت شش ماه لایحه مربوط به ساماندهی کشف رود را تهیه و تدوین نموده و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه ...
    ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز و کمک به زیباسازی و بهبود هوای شهر،برای اجرای حداکثر 2000 متر مربع باغ بام به صورت آزمایشی تا پایان شهریور ماه ...
    ماده واحده : ضمن موافقت با افزایش 20 درصد تعرفه های مندرج در مصوبه شماره 822/3/ش مورخ 21/02/88، مواد زیر به مصوبه شماره 6163/2/ش مورخ 20/12/84 ( اصلاحی به موجب مصوبه شماره 822/3/ش مورخ ...
    با احترام، لایحه شماره 163993/21 مورخ 06/12/90 شهرداری مشهد در زمینه بهای خدمات و ضوابط صدور مجوز بهره برداری موقت در جلسه علنی مورخ 11/04/91 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و ضمن موافقت با تقاضای ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر ) با تأکید بر انجام موارد زیر موافقت گردید: 1. سرمایه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان فردوس های شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت موارد زیر موافقت گردید: 1.با عنایت به بند 5 گزارش ...
    ماده واحده :‌ ضمن تأکید بر مصوبه شماره 1218/91/3/ش مورخ 23/03/91 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر ارائه لایحه مربوط به ساماندهی کشف رود، در صورتی که دستگاه های مرتبط با کشف رود مانند شرکت سهامی آب ...
    ماده واحده : با توجه به الزامات و استانداردهای زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی در خصوص مواد شیمیایی و میکروبی، شهرداری مشهد موظف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای آزمایشگاه ها یا مراکزی که ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت تبصره های زیر ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت گردید: تبصره 1 :‌ در ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد