•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد )‌ تصویب شد. تبصره1 : در صورتی که سازمان آتش ...
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ تصویب شد.
    ماده واحده : آیین نامه اجرایی مصوبه شماره 2511/90/3/ش مورخ 07/06/90 شورای اسلامی شهرمشهد در خصوص حمایت از تولید و عرضه گل و گیاه به شرح پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌مورد تأیید ...
    ماده واحده : تا هنگام ثبت قانونی شرکت توسعه و عمران هفت حوض ، مدیریت توسعه و عمران هفت حوض به عنوان زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ،‌موظف است پروژه های پارک طبیعی ...
    ماده واحده : با بودجه سال 91 سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت شرایط زیر موافقت شد : 1- تعرفه ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با اصلاحات و ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان فردوس های شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت ردیف های زیر تصویب شد. 1. تعرفه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت شد. تبصره 1 : در خصوص ردیف 7 گزارش حسابرس مستقل سال 89 منطقه ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت پارس پویان فردیس با موضوع تجهیز و توسعه وسایل شهربازی ، تکمیل ، تعمیر ، بهسازی و بهره برداری طبق طرح جامع به مبلغ ...
    ماده واحده : شهرداری مشهد موظف است هزینه دفن نوزادان فوت شده در بیمارستان اختصاصی ام البنین (س) را با 50% تخفیف دریافت نماید .
    ماده واحده :‌ کلیات طرح پیوست در زمینه ارائه برنامه جهت اهتمام به شعار « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی » مورد موافقت شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت . شهرداری مشهد موظف است ...
    ماده واحده : شهرداری مشهد موظف است ضمن تشکیل مدیریت ساماندهی کشف رود حداکثر در مدت شش ماه لایحه مربوط به ساماندهی کشف رود را تهیه و تدوین نموده و برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه ...
    ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز و کمک به زیباسازی و بهبود هوای شهر،برای اجرای حداکثر 2000 متر مربع باغ بام به صورت آزمایشی تا پایان شهریور ماه ...
    ماده واحده : ضمن موافقت با افزایش 20 درصد تعرفه های مندرج در مصوبه شماره 822/3/ش مورخ 21/02/88، مواد زیر به مصوبه شماره 6163/2/ش مورخ 20/12/84 ( اصلاحی به موجب مصوبه شماره 822/3/ش مورخ ...
    با احترام، لایحه شماره 163993/21 مورخ 06/12/90 شهرداری مشهد در زمینه بهای خدمات و ضوابط صدور مجوز بهره برداری موقت در جلسه علنی مورخ 11/04/91 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و ضمن موافقت با تقاضای ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر ) با تأکید بر انجام موارد زیر موافقت گردید: 1. سرمایه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان فردوس های شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت موارد زیر موافقت گردید: 1.با عنایت به بند 5 گزارش ...
    ماده واحده :‌ ضمن تأکید بر مصوبه شماره 1218/91/3/ش مورخ 23/03/91 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر ارائه لایحه مربوط به ساماندهی کشف رود، در صورتی که دستگاه های مرتبط با کشف رود مانند شرکت سهامی آب ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد