•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ماده واحده: بودجه سال 1395 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت تبصره زیر تصویب شد. ...
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ماده واحده: بودجه دو دوازدهم سال 1395 شرکت ترافیک هوشمند الیت شهرداری مشهد مقدس به مبلغ 24/189/861/833 ریال ( معادل دو دوازدهم بودجه مصوب سال 94 مجمع عمومی ...
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ماده واحده: بودجه سال 1395 سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) ...
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ماده واحده: بودجه سال 1395 شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس) با رعایت تبصره ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه) اجازه داده می‌شود نسبت به دریافت بهای خدمات ورود به محدوده‌های زمانی و مکانی وسایل نقلیه باری سنگین به ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سطح بهره‌وری، تقویت توان و ظرفیت مالی و سرمایه‌ای خود، سرمایه سازمان پایانه‌های مسافربری را از مبلغ ...
    ماده واحده: ضوابط بلند مرتبه سازی طرح جامع شهر مشهد مقدس به شرح پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) و با رعایت تبصره‌های زیر به تصویب رسید. تبصره 1) اصلاح ضوابط و تکمیل موارد مشخص شده با ...
    ماده واحده: به منظور نوسازی و تأمین ناوگان مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به خرید تعداد 400 دستگاه اتوبوس پایه گازسوز اسکانیا یا محصولات شرکت ایران خودرو ...
    ماده واحده: با توجه به توضیحات زیر و عدم وجود مغایرت قانونی، بر مفاد تبصره‌های 9 و 18 مصوبه و ردیف 401603101 آلبوم بودجه سال 1395 شهرداری مشهد مقدس(18000/94/4/ش مورخ 27/12/94) تأکید شد: 1- ...
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به تغییر نام "من کارت" به "مشهد کارت" اقدام نماید. تبصره) در جریان تغییر نام به نحوی برنامه‌ریزی شود تا با کمترین هزینه و استفاده از کارت‌های ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود به پرداختهای نقدی شهروندان بابت عوارض عمران، نوسازی، خودرو و خدمات شهری (بهای خدمات پسماند، آتش نشانی) اعم از بدهی و جرایم، تا پایان خرداد ماه 96 ...
    ماده واحده:اصلاح و متمم بودجه سال 1395 شرکت قطار شهری شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، تصویب شد.
    ماده واحده : بودجه سال 1396 سازمان حمل و نقل و ترافیک به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به ...
    ماده واحده : بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس ...
    ماده واحده: بودجه سال 1396 سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد ...
    ماده واحده: بودجه سال 1396 شرکت قطار شهری به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به ...
    ماده واحده : بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس می‌بایست به ...
    ماده واحده : بودجه سال 1396 سازمان پایانه‌های مسافربری به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس ...
    ماده واحده:بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به شرح آلبوم پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رعایت تبصره‌های زیر تصویب شد. تبصره1- شهرداری مشهد مقدس ...
    ماده واحده:اصلاح و متمم بودجه سال 1395 شرکت بهره‌برداری قطار شهری شهرداری مشهد مقدس به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، تصویب شد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد