•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    ماده واحده : شورای اسلامی شهرمشهد تمام اختیارات لازم را جهت انعقاد قرارداد با شرکت خوشه خدماتی یحی گستر به منظور راه اندازی یکصد و پنجاه ایستگاه دوچرخه با ناوگان سه هزار دوچرخه ...
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ تصویب شد.
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ تصویب شد.
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ تصویب شد. تبصره :‌ با کاهش مبلغ ...
    ماده واحده :‌ اصلاح و متمم بودجه سال 1390 سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ تصویب شد.
    ماده واحده : بودجه سال 91 سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت مفاد تبصره های زیر تصویب ...
    ماده واحده :‌بودجه سال 91 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد )با رعایت تبصره های ...
    ماده واحده :‌ بودجه سال 91 شرکت قطار شهری ، به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت اصلاحات و شرایط زیر تصویب شد . 1- درآمدها برابر آلبوم بودجه سال 91 شهرداری مشهد ...
    ماده واحده : بودجه سال 91 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت اصلاحات و ...
    ماده واحده : بودجه سال 91 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ، به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت اصلاحات و شرایط زیر به تصویب رسید‌ . 1- نرخ بلیت اتوبوس های بخش ...
    800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE HI MicrosoftInternetExplorer4 ماده واحده : با بودجه سال 91 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت شد. تبصره 1 : در خصوص ردیف 7 گزارش حسابرس مستقل سال 89 منطقه ...
    ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در چهارچوب توافق نامه پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد) اجرای پروژه خط سوم قطار شهری مشهد را ...
    ماده واحده :‌ با بودجه سال 91 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ با رعایت شرایط زیر موافقت گردید: تبصره 1 : فصل اول ( هزینه ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای تأمین تجهیزات و ناوگان خطوط قطار شهری مشهد نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان 400 میلیون دلار از محل اعتبارات پیش بینی شده در ...
    ماده 1: به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اجازه داده می شود نرخ کرایه انواع تاکسی را به شرح جدول و مواد زیر افزایش دهد: جدول تعرفه های کرایه تاکسی در مشهد برای سال 1391 نوع کاربری ...
    ماده واحده: کلیات طرح شماره 5151/90/3/ش مورخ 04/12/90 به شرح پیوست در خصوص « طرح تکمیلی پارکینگ محله » مورد موافقت شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت . تبصره : معاونت حمل و نقل و ترافیک ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تأمین ما به التفاوت بهای تمام شده جا بجایی هر نفر مسافر توسط ناوگان خصوصی اتوبوسرانی مشهد با نرخ کرایه مصوب (2000 ریال)، از ابتدای سال 1391 به ...
    ماده واحده : تبصره های 2 و 3 مصوبه شماره 4550/90/3/ش مورخ 26/10/90 شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد نظام بازرسی برای کنترل پرداخت بهای استفاده از خدمات اتوبوسرانی به شرح زیر اصلاح گردید: اصلاحیه تبصره ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به استناد ماده 51 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و مصوبات شماره 249495/47821 مورخ 17/12/1390 و 257002/ت 47919ﻫ مورخ 28/12/1390 هیأت وزیران ، به منظور ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد