•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    ماده واحده :‌شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد موظف است نسبت به برگزاری نمایشگاه دائمی از تجهیزات ناوگان قطار شهری اقدام نموده و با ارائه روش ها و استانداردهای مورد نیاز در جهت تأمین قطعات، از ...
    ماده واحده :‌شهرداری مشهد موظف است حداکثر در مدت 3 ماه امکان سنجی احداث شریان های اصلی زیر را از طریق منابعی که ناشی از اجرای شریان مورد نظر ایجاد می شود، تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه ...
    با احترام، لایحه شماره 37974/91/21 مورخ 16/03/91 شهرداری محترم مشهد در زمینه دستورالعمل اجرایی مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار درون شهری در جلسه علنی مورخ 11/04/91 مطرح شد و بدین شرح تصویب گردید که ...
    ماده واحده:‌ در اجرای مصوبه شماره 635/91/3/ش مورخه 18/02/91 شورای اسلامی شهرمشهد در خصوص جذب تسهیلات تخصیصی صندوق توسعه ملی برای خرید ناوگان و تجهیزات خطوط قطار شهری مشهد و تعیین بانک توسعه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با تأکید بر انجام موارد زیر موافقت گردید: 1.دریافت کمک های ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با تأکید بر انجام موارد زیر موافقت گردید: 1- حقوق ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست ( مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد ) با رعایت تبصره های زیر موافقت گردید: تبصره 1 : با توجه ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (مهر شده از سوی شورای اسلامی شهر مشهد )‌ با رعایت تبصره زیر موافقت گردید: تبصره : ...
    ماده واحده : اساسنامه سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد به شرح پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) و با رعایت مفاد بندهای زیر اصلاح شد :‌ 1- ماده 1 :‌ کلمه « ...
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد