•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    ماده واحده-به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به انتقال بیش از 50 درصد از سهام شرکت ترافیک هوشمند الیت به شهرداری، مستند به بند 15 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف ...
    ماده واحده و تبصره 1 مصوبه شماره 5/97/8469/ش مورخ 1397/05/23شورای اسلامی شهر با موضوع انتشار اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس، به شرح زیر اصلاح و سایر تبصره‌های مصوبه مزبور به قوت خود باقی ...
    ماده واحده- شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور گسترش خدمات، افزایش بهره وری و یکپارچه سازی مدیریت پارکینگ های عمومی سطح شهر، از ابتدای سال 1398، نسبت به تحویل رایگان پارکینگ های غیر حاشیه ای ستاد، ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۶۷۴,۹۰۷,۰۰۲,۰۰۰ (شش صد و هفتاد و چهار میلیارد و نهصد و هفت میلیون و دو هزار ) ریال و از حیث مصارف به ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۵۲,۷۲۷,۷۱۴,000 (پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار) ریال و از ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۱,۷۷۰,۳۷۲,۷۹۶,000 (یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و نود و شش هزار) ریال و از ...
    ماده واحده: بودجه سال 1397 شرکت ترافیک هوشمند الیت، که از حیث منابع به مبلغ 225/703/070/000(دویست و بیست و پنج میلیارد و هفتصد و سه میلیون و هفتاد هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود، مستند به بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و وفق جدول ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی مربوط، نسبت به واگذاری تا 100 دستگاه مینی‌بوس پیشرو دیزل به بهای روز، به صورت 20 درصد نقد ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و به‌منظور ارایه خدمات حمل و نقل درون‌شهری مناسب به ...
    ماده واحده: به منظور گسترش پوشش شبکه اتوبوسرانی و توسعه استفاده از روش پرداخت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران و در راستای بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ...
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 249,143,663,000 (دویست و چهل و نه میلیارد و یک صد و چهل و سه میلیون و شش صد و شصت و سه هزار ) ریال و از حیث مصارف به ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 253,932,333,000 (دویست و پنجاه و سه میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی (من کارت، مشهدکارت و زائرکارت) توسط شهروندان و عدم امکان تامین هزینه‌های جایگزینی آن توسط ...
    ماده واحده: ماده 13 مصوبه شماره 4/94/889/ش مورخ 1394/02/01 با موضوع مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: ماده 13 (اصلاحی): خودروهای ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید اتوبوس، نسبت به انتشار اوراق مشارکت با ...
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به نامگذاری یک سالن ورزشی و یک خیابان فرعی در منطقه 11 به شرح زیر اقدام نماید. 1. سالن ورزشی واقع در تقاطع بلوار آموزگار و بلوار سیدرضی به ...
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز احداث فاز اول پروژه پایانه چندمنظوره غرب مشهد، نسبت به ...
    ماده واحده: تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی 98-1397 به‌صورت ماهیانه و به ازای هر نفر به شرح جدول و تبصره‌های زیر تعیین شد: تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس برای کلیه مقاطع تحصیلی ...
    ماده واحده:بند 8 مصوبه شماره 6377/94/4/ش مورخ 14/05/1394 به شرح زیر اصلاح شد: بند 8 اصلاحی- نرخ بهای خدمات حمل بتن به ازای هر متر مکعب 150.000 ریال تعیین گردید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد