•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون عمران و شهرسازی
    ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در راستای ایجاد و توسعه فضای سبز و کمک به زیباسازی و بهبود هوای شهر،برای اجرای حداکثر 2000 متر مربع باغ بام به صورت آزمایشی تا پایان شهریور ماه ...
    ماده واحده :‌ آیین نامه اجرایی برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری مشهد به دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان دولت موضوع نامه شماره 32368/21 مورخ 4/3/91 شهرداری مشهد به شرح پیوست ( مهر شده توسط شورای ...
    ماده واحده :‌شهرداری مشهد موظف است حداکثر در مدت 3 ماه امکان سنجی احداث شریان های اصلی زیر را از طریق منابعی که ناشی از اجرای شریان مورد نظر ایجاد می شود، تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه ...
    با احترام، لایحه شماره 163993/21 مورخ 06/12/90 شهرداری مشهد در زمینه بهای خدمات و ضوابط صدور مجوز بهره برداری موقت در جلسه علنی مورخ 11/04/91 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و ضمن موافقت با تقاضای ...
    ماده واحده :‌ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به مصوبه شماره 6102/2/ش مورخ 20/12/84 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق شد : تبصره 3 الحاقی :‌ این مصوبه مشمول اراضی آماده ...
    ماده واحده :‌ شهرداری مشهد مکلف است با توجه به تاریخچه و تجربیات مربوط به اجرای طرح های جامع و تفصیلی ، حداکثر در مدت 2 ماه راه کارهای عملیاتی نمودن طرح های جامع و تفصیلی شهر مشهد را به شورای ...
    ماده واحده :‌ با تفریغ بودجه سال 1390 سازمان عمران شهرداری مشهد به شرح آلبوم پیوست (‌مهر شده از سوی شورای اسلامی شهرمشهد ) با رعایت موارد زیر موافقت گردید: 1-شهرداری مشهد مکلف است مالیات ...
    ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با مشارکت موسسه بیمارستان رضوی، پروژه مشارکتی احداث، نصب و بهره برداری از یک دهنه پل عابر پیاده با چهار دستگاه پله برقی به ازای واگذاری تبلیغات بر روی پل ...
    ماده واحده : با توجه به الزامات و استانداردهای زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی در خصوص مواد شیمیایی و میکروبی، شهرداری مشهد موظف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای آزمایشگاه ها یا مراکزی که ...
    ماده واحده :‌ با عنایت به مصوبات شماره 3174/3/ش مورخ 16/06/89 و 2517/90/3/ش مورخ 07/06/90 شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن تصویب طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه به شرح نقشه های پیوست (مصوب کمیسیون ماده ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد