•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    ماده واحده :‌ به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبلغ دویست و پنجاه میلیون ( 000/000/250 ) ریال از محل اعتبارات بودجه مصوبه شماره 1401/90/3/ش مورخ 06/04/90 شورای اسلامی شهرمشهد ، به ستاد بازسازی ...
    ماده واحده :‌به منظور کمک به رفع مشکلات مالی آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش ( عبدا... هنری ) مشهد بادرخواست آسایشگاه مذکور مبنی بر معافیت از بازپرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وام قرض الحسنه ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود از محل اعتبار بودجه مصوبه شماره 1401/90/3/ش مورخ 06/04/90 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص حمایت از بهسازی و نوسازی مساجد ، حسینیه ها و مراکز خیریه ، مبلغ ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود از محل اعتبار بودجه مصوبه شماره 1401/90/3/ش مورخ 06/04/90 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص حمایت از بهسازی و نوسازی مساجد ، حسینیه ها و مراکز خیریه ، مبلغ ...
    ماده واحده – شهرداری مشهد موظف است برخی از خیابان ها و میدان های سطح شهر مشهد را به شرح زیر نامگذاری یا تغییر نام دهد: الف- محدوده منطقه 1 1- خیابان خیام 18/1 به نام شهدای 72 تن ب - محدوده ...
    ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع از اراضی متعلق به شهرداری واقع در خیابان امت 27 را برای احداث درمانگاه خیریه امام حسن بن علی «ع» با شرایط ...
    ماده واحده : به شهرداری مشهد اجازه داده می شود بدهی ملک جناب آقای محمد نجفی واقع در بلوار فرامرز عباسی را به دلیل اینکه سرپرستی تعداد 10 معلول ناشنوا را عهده دارند به صورت طولانی مدت تقسیط نماید.
    ماده واحده : تصمیم گیری درخصوص خرید ساختمان قدیمی کنار فرهنگسرای بهشت واقع در خیابان مدرس – مدرس 10 بر اساس قیمت کارشناسی منوط به موافقت شهرداری مشهد با جابجایی ردیف های بودجه عمرانی بخش فرهنگی ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد