• 0 7

      ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود که با رویکرد برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مدیریت هزینه‌ها و بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد در محلات هدف بازآفرینی شهر مشهد، نسبت به ارزیابی و انتخاب متقاضیان راه‌اندازی دفاتر توسعه محله (تسهیلگری) به استناد دستورالعمل مصوب هیأت مدیره سازمان بازآفرینی فضاهای شهری و عقد قرارداد با ایشان اقدام نماید.
      تبصره 1- به منظور تحقق طرح‌های احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، مدت قراردادهای مربوط به بازآفرینی محلات هدف دو ساله منعقد شده و پرداخت‌ها به دفاتر توسعه محله، مطابق پیوست صورت خواهد پذیرفت.
      تبصره 2- شهرداری مشهد تمهیدات لازم برای اخذ تعهد از دفاتر توسعه محله برای احراز صلاحیت موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در طول مدت قرارداد را به عمل آورد.

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved