• 0 5

   متن طرح
   ماده واحده:  شهرداری مشهد مقدس مکلف است به استناد تبصره 2 ماده 5 و بند ب ماده 6 آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و همچنین وفق بند یک سی و نهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری مورخ 19/11/1396 و تبصره 3 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با توجه به هزینه های سنگین سالانه شهرداری مشهد مقدس در طرح ها و پروژه های واقع در محلات و محدوده های هدف مصوب ستاد بازآفرینی کشور و حریم شهر مشهد، نسبت به ایجاد دو ردیف مجزا در آلبوم بودجه سنواتی خود در خصوص هزینه کرد شهرداری در محدوده ها و  محلات هدف بازآفرینی و حریم شهر مشهد با رعایت تبصره های زیر اقدام و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به این شورا ارسال نماید.
   تبصره1: شهرداری مشهد مقدس مکلف است وضعیت انجام تعهدات سایر دستگاه های اجرایی را به استناد قوانین مذکور رصد نموده و به همراه گزارش هزینه های خود در حریم و محدوده شهر به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه تا حسب ضرورت جهت تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام شود.
   تبصره2: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به انجام مطالعه جامعی از روش های بهینه جذب عوارض و درآمد ها در حریم شهر مشهد اقدام و گزارش آن را ظرف مدت 3 ماه به این شورا ارائه نماید.

   توضیحات و دلایل پیشنهاد طرح:
   شهر مشهد در سال 1345 دارای 46 هزار نفر حاشیه نشین که این رقم در سال 1375  حدود 480 هزار نفر جمعیت و در سال 1395 به حدود یک میلیون نفر رسیده است. بررسی روند موجود بیانگر آن است که توسعه مناطق حاشیه شهر از طریق گسترش محدوده بلافصل و همچنین شکل گیری هسته های جمعیتی مستقل و توسعه شدید روستاهای موجود در داخل حریم و خارج آن می باشد به طوری که از سال 1345 تا کنون بیش از 40 روستا به محدوده شهر مشهد افزوده شده اند که در صورت کنترل و جلوگیری از ساخت و سازها و یا هدایت ساخت و سازها در قالب طرح های تفصیلی و هادی مصوب از تحمیل هزاران میلیارد تومان هزینه برای اصلاح ساختار و تامین سرانه های خدماتی مورد نیاز این محدوده های اضافه شده به شهر جلوگیری می شد.
   از طرفی یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری صحیح در مدیریت شهرها داشتن اطلاعات دقیق و شفاف از وجوه درآمدی و نحوه هزینه کرد آن در شهرها می باشد. همانطور که در قانون شهرداری ها (تبصره 3 بند 3 ماده 99) آمده است شهرداری ها می بایست علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل 80 درصد از عوارض و درآمدهای حریم شهر را جهت عمران و آبادانی همان محل هزینه نماید، همچنین مطابق آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار شهرداری ها می بایست 30 درصد از اعتبارات مربوط به فعالیت های خود و 30 درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده را در محدوده و محلات هدف هزینه نماید. این درحالیست که بنا به اظهارات غیر رسمی، شهرداری هزینه های به مراتب بیشتری در این محدوده ها صرف می نماید. با این اوصاف نیاز به اطلاعات جامع و یکپارچه از این هزینه ها و درآمدها در سیستم مالی و حسابرسی شهرداری و هزینه آن در محل مناسب خود و پیگیری انجام تعهدات سایر دستگاه ها در این خصوص  به جدیت احساس می شود. با این توضیحات طرح زیر با قید یک فوریت پیشنهاد می شود؛

   استنادات قانونی طرح:

   تبصره3 بند3 ماده99 قانون شهرداریها، آیین‌نامه اجرائی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار/مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved