• 0 8

   متن طرح:


   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در راستای ایجاد امنیت در گزارش‌دهی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران تخلفات واقع شده و یا در حال وقوع، در شهرداری مشهد، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته آن، نسبت به تهیه آیین‌نامه جامع حمایت قانونی و تشویق گزارشگران تخلفات، مبتنی بر برترین تجربیات بین‌المللی، حداکثر ظرف مدت 3 ماه اقدام و طی لایحه‌ای برای تصویب، به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

    

   توضیحات و دلایل پیشنهاد طرح:
   در راستای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت پایدار و حمایت قانونی و تشویق گزارشگران تخلفات واقع شده و یا در حال وقوع، در شهرداری مشهد، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته آن، بدین وسیله طرح زیر پیشنهاد می‌شود.

    

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved