• 0 17

   به منظور افزایش روحیه نشاط و امید در مشهد مقدس، ایجاد حس تعلق شهری بین شهروندان و همچنین افزایش جذب و طول ماندگاری زائران و گردشگران در مشهد مقدس و ارائه زمینه‌های متناسب در چارچوب الزامات فرهنگی و مذهبی برای تفریح و تکمیل اوقات فراغت ایشان، شهرداری مشهد موظف است:

   ·       نسبت به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های مشارکتی به سمت نیازهای واقعی تسهیلگر اقتصاد شهری و از سرمایه‌گذاری یا مشارکت در زمینه‌های غیرضرور و اشباع شده خودداری نماید.

   ·       ظرف 2 ماه نسبت به تعریف امکانها و تسهیلات حمایتی از توسعه پروژه‌ها و کسب و کارهای تفریحی، سرگرمی و اوقات فراغت در چارچوب الزامات فرهنگی و مذهبی مشهد براساس ظرفیت‌ها، امکانات و اختیارات قانونی مدیریت شهری اقدام و لایحه آن را به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

   ·       در خصوص پروژه‌های مشارکتی شاخص تفریحی، سرگرمی و اوقات فراغت، نسبت به تهیه و ارائه الگوی مشارکت اقتصادی مبتنی بر کسب درآمدهای شهرداری از عواید بهره‌برداری این پروژه‌ها، به شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

   ·       براساس ظرفیت املاک و عرصه‌های موجود در سطح مشهد، ظرف حداکثر 3 ماه با انجام مطالعات و بررسی‌های لازم نسبت به تهیه بسته‌های اقتصادی و طرحهای توجیهی اقتصادی در خصوص پروژه‌های دارای ویژگیهای منحصر بفرد و شاخص تفریحی، سرگرمی و اوقات فراغت که مزیت رقابتی در سطح منطقه برای افزایش مدت ماندگاری زائران و گردشگران مشهد مقدس ایجاد کند و فرآیند فراخوان جهت جلب سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری و مشارکتی در این پروژه‌ها را پیگیری نماید.

    

rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved