• دوشنبه،23 فروردین 1400
 • ورود
   
  • طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غربی مشهد
   طرح تفصیلی پیشنهادی حوزه جنوب غربی مشهد

   ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ، ﮐﻪ در 4  ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻮزه، ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ، ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف از ان ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ

    

   تعداد بازدید :167
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 1067    بازدید کنندگان دیروز: 2072    کل بازدید ها : 6,432,538
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد