• چهارشنبه،10 آذر 1400
 • ورود
   
  • شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون های تخصصی دائمی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

   مصوبه شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون های تخصصی دائمی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس


     PDF : برای مشاهده ی بهتر و دقیق تر متن این مصوبه و دانلود فایل pdf کلیک کنید


   متن مصوبه :

   نظریه شماره 217/4/ب مورخ 11/10/93 و نظریه شماره 487/4/ب مورخ 31/01/94 کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری در خصوص شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون های تخصصی دائمی در جلسه های علنی مورخ 07/11/93 و 25/02/94 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

   ماده واحده: شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیسیون های تخصصی دائمی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به شرح زیر به تصویب رسید:

   الف : شرح وظایف عمومی:
   1- بررسی و اعلام نظریه در خصوص لوایح، طرحها، نامه ها،گزارش های نظارتی( مدیریتی تخصصی، مالی، اداری و فنی) ارجاعی از سوی رییس شورا .
   2-نظارت بر حسن اجرای مصوبه های شورا.
   3- نظارت بر بخشنامه هاو دستورالعملهای شهرداری و مصوبه های هیأت مدیره و مجامع سازمانهای وابسته به شهرداری.
   4- بررسی و اعلام نظر در خصوص بودجه، اصلاح،متمم و تفریغ بودجه سالانه و برنامه های میان مدت و بلند مدت شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته مرتبط با موضوع کمیسیون، ارجاعی از سوی رییس شورا.
   5- بررسی و اعلام نظر در خصوص انجام معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، معامله،مقاطعه، قرارداد، اجاره، استیجاره که نام شهر و شهرداری در حوزه های کاری مدیریت شهری یا شهرداری صورت می پذیرد مرتبط با کمیسیون.
   6- بررسی و اعلام نظر در خصوص اساسنامه موسسه ها و شرکتهای وابسته به شهرداری مربوط به واحدهای مرتبط با حوزه های کاری کمیسیون، ارجاعی از سوی رییس شورا.
   7- بررسی و اعلام نظر در خصوص نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانها و شرکتهای وابسته مرتبط با موضوع کمیسیون، ارجاعی از سوی رئیس شورا .
   8-تعامل با مدیران شهری و استانی و کشوری در زمینه های مختلف مرتبط با موضوع کمیسیون ها.
   9- بررسی و اعلام نظر در خصوص انجام مطالعات مرتبط با کمیسیون و نظارت بر حسن اجرای آنها.
   10- هماهنگی و همکاری با مرکز پژوهشها بر اساس آیین نامه های مصوب شورا در این زمینه.
   11- تهیه و تنظیم پیش نویس بیانیه ها و موضع گیری های رسمی شورا در وقایع و مناسبت های مرتبط با رویکرد و وظایف کمیسیون.
    
   ب : شرح وظایف اختصاصی:
    
   1) شرح وظایف اختصاصی کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:
   1-1 بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاست های راهبردی و ارائه راهکارهای کلی جهت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری.
   2-1 بررسی سیاست ها و الویت بندی اجرای طرح های حمل و نقل و ترافیک و توسعه شبکه و نظارت بر حسن اجرای آنها.
   2)شرح وظایف اختصاصی کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری:
   1-2 نظارت بر تهیه و تدوین طرح ها و پروژه های بنیادی و تحول آفرین منطبق با اهداف و راهبردهای تعریف شده در اسناد بالادستی.
   2-2 بررسی استراتژی ها یا راهبردهای عمران شهری در طرح مجموعه شهری، سند راهبردی توسعه شهری و طرحهای تفصیلی و سیاستگذاری کلان شهری منطبق با سیاست های نظام.
   3-2 بررسی الگوهای مصرف، توسعه و ترویج استانداردها و استاندارد سازی مبلمان شهری با معماری اسلامی ایرانی و خلق معماری نور پردازی اسلامی ایرانی.
    
   3)شرح وظایف اختصاصی کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت ها:
   1-3 نظارت بر راه اندازی، مدیریت و استفاده از تالار بورس.
   2-3 نظارت بر پیشرفت انجام امور مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت و حسن انجام کار.
   3-3 بررسی مشکلات و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در طرح ها و پروژه های شهری و شهرداری و ارائه راهکارهای منطقی و قانونی به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
   4-3 ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مبنی بر ایجاد شرکت های مشاوره ای و ارائه خدمات کارشناسی در بخش خصوصی در راستای خصوصی سازی تمام فعالیت ها.
   5-3 بررسی عملکرد سایر شهرداری های کشور در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های شهری و شهرداری و ارائه نظرات کارشناسی به شورای اسلامی شهرمشهد مقدس.
   6-3 ارائه پیشنهادهای مشخص پژوهشی به مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برای بررسی طرح های جدید سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی.
   3-7  بررسی قراردادها و توافقنامه های مشارکتی و سرمایه گذاری شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته با بخش های دولتی،خصوصی و تعاونی.
   3-8 بررسی بازاریابی، فروش و تهاتر تولیدات و عواید حاصل از سهم آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی و اوراق مشارکت و همچنین اموال غیر منقول و امتیازات.
    
    
   4) شرح وظایف اختصاصی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت:
   1-4 بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاستها و شاخص های برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت
   2-4 بررسی و اعلام نظر در خصوص شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شهر مشهد مقدس در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و زیارت به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در موضوعات مذکور با توجه به فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی.
   3-4 هماهنگی و ارتباط با سازمانها، مراکز دولتی و نهادها و متولیان امور فرهنگی، اجتماعی و زیارت در شهر به منظور ایجاد همسویی برنامه ای و تعامل و دوری از موازی کاری در انجام امور مربوطه.
   4-4 نهادینه ساختن توجه به فرهنگ در همه عرصه های مدیریت شهری و فعالیت های مختلف شهرداری.
   5-4 برنامه ریزی در خصوص تقویت مشارکت مردم در انجام امور فرهنگی، اجتماعی و زیارت.
   6-4 بررسی و اعلام نظر در خصوص پیوست های فرهنگی پروژه ها و طرح های مهم شهری.
    7-4 نظارت بر فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمانهای مرتبط با این حوزه.
   8-4 تعیین اولویت فعالیت های حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت شهرداری مشهد مقدس در هر سال.
    9-4 نظارت بر آموزش های مختلف در حوزه تکالیف و حقوق شهروندی برای شهروندان و کارکنان شهرداری.
    10-4 بررسی و اعلام نظر در خصوص اولویت های پژوهشی فرهنگی، اجتماعی و زیارت و ارائه آن به مراکز پژوهشی با اولویت مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
    
   5) شرح وظایف اختصاصی کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست:
   1-5 بررسی و اعلام نظر در خصوص طرح ها، چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها، راهبردها و سیاست های خدمات شهری و محیط زیست و همچنین طرحهای مطالعاتی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
   2-5 بررسی مشکلات و موانع بر سر راه اجرایی شدن پروژها به منظور تسریع در انجام وظایف.
   3-5 پیگیری و نظارت بر اجرای دقیق برون سپاری در بخش خدمات، بهداشت و محیط زیست.
   4-5 بررسی گزارش های تحلیلی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید عملکرد شهرداری در حوزه و ارائه راهکارجهت تبدیل تهدیدها به فرصت و نقاط ضعف به قوت.
   5-5 بررسی گزارش های شناخت معضلات و تهدید شهر و تلاش به منظور رفع این معضلات و ارائه راهکارهایی مفید و اجرایی در قالب طرح به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس.
   6-5 تشکیل کارگروههای تخصصی و برگزاری جلسه های هماهنگ با سایر نهادها برای بررسی مسایل مرتبط با کمیسیون بویژه در شرایط بحرانی و ارائه راهکار برای رفع مشکلات و بهره گیری از تجربه های شهرها و کشورهای دیگر.
   7-5 بررسی ابعاد خدمات بهداشتی و زیست محیطی شهری شهرداری و ارائه راهکارهای مناسب.
   8-5 استفاده از نظرات افراد مجرب، متخصص، محقق و نخبه به جهت افزایش توانمندیها و رفع معضلات.
   9-5 بررسی و اعلام نظر در خصوص سالم سازی کیفی محیط زیست شهری با ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه سازمانهای مرتبط و خدمات شهری.
   10-5 راهنمایی سازمانهای تابعه شهرداری در عملیاتی ساختن طرحهای بهبود وضعیت زیست محیطی شهر.
   11-5 بررسی شاخصهای زیست محیطی و سلامت شهری و ملزم نمودن شهرداری و سازمانهای تابعه به استاندارد سازی و رعایت این شاخصها.
   12-5 بررسی راهکارهای پیشنهادی جلب مشارکت همه جانبه شهروندان در حفظ بهداشت و محیط زیست شهری.
   13-5 بررسی راهکارها در خصوص تشکیلات جدید در حوزه خدمات شهری (از جمله مدیریت بهداشت و سلامت).
    
   6)شرح وظایف اختصاصی کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات، و امور اداری: 
   1-6 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
   2-6 تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود جهت انعکاس به هیات رئیسه شورا برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
   3-6 بررسی و اظهار نظر در خصوص وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
   4-6 ارائه پیشنهاد به شهرداری در مورد برنامه هاوطرحهای تشکیلاتی، پرسنلی، روند امور اداری و آئین نامه ها ( با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور ) و بررسی و اعلام نظر در خصوص اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته.
   5-6 همکاری و ارائه خدمات کارشناسی به سایر کمیسیون های شورا در صورت درخواست آنان و جمع آوری اطلاعات مالی و اقتصادی از سایر کمیسیونها.
   6-6 بررسی واعلام نظر نسبت به برنامه های اقتصادی بلند مدت، میان مدت (3تا 5 سال) وکوتاه مدت (1تا 3سال ) شهرداری مشهد ونظارت بر عملکرد آن.
    

   تعداد بازدید :10420
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 •     بازدید کنندگان امروز : 430    بازدید کنندگان دیروز: 5669    کل بازدید ها : 7,129,754
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد