مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   •  
   • حوزه ریاست شورا

    مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست: مهدی شریفی / تلفن:  31291171


    مدیر روابط عمومی: محمد اسکندری نژاد / تلفن: 31291040


    مدیر امور اداری و پشتیبانی: کاظم ذوالفقاری / تلفن: 31291100


    تلفن های دفتر ریاست شورا : هاشم عباسی / تلفن: 31291111 و 31291003


    مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات: سینا حائری / تلفن: 31291051


    رئیس دبیرخانه: معصومه راک / تلفن: 31291031

    تعداد بازدید :1708
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد