• جدول تلفن بخش های مختلف شورا


   دانلود فایل PDF (جدول تلفن های شورا)


   شماره تلفنـخانه (اطلاعات) : 31291000

    

   تلفن اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (به ترتیب حروف الفبا)
   تالار شهر مشهد
   طبقه سوم
   ردیف
   نام عضو شورا
   شرح وظایف / مسئولیت
   شماره تلفن / دفتر
   شماره اتاق
   01
   احسان اصولی
   رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 4 و9)
   31291114 خانم ذاکر
   330
   02
   مجتبی بهاروند
   عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
   رئیس کمیته نظارتی(مناطق 2 و10)
   31291115 آقای نهبندانی
   334
   03
   محمد حاجیان‌شهری
   رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 4 و9)
    31291117 پیام غشقی
   318
   04
   سیدمحسن حسینی‌پویا
   رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادها
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 6 و 7 و ثامن)
   31291118 حسین زاده
   305
   05
   محمدرضا حیدری
   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیسیون ایثارگران
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 6 و 7 و ثامن)
   31291111 دفتر
   31291002 راضیه خاوری
    31291003 خانم رحیمی
   326
   06
   شهناز رمارم
   عضو هیات رئیسه (منشی)
   نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و سانه
   نایب رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   عضو کمیته نظارتی (مناطق1و5و12)
   31291106 زینب سمرقندی
   329
   07
   سیدمسعود ریاضی
   عضو هیات رئیسه (خزانه دار)
   رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس
   رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
   نائب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
   رئیس کمیته نظارتی(مناطق4 و9)
   31291116 حامد تاتاری
   333
   08
   علیرضا شهریاری
   عضو هیات رئیسه (منشی)
   نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   نائب رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
   عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 2 و 10)
   31291105 مجتبی راستین
   319
   09
   غلامحسین صاحبی

   عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار

   عضو کمیته نظارتی(مناطق 3 و 8 و11)

   31291011 مهدی حجتی
   315
   10
   رمضانعلی فیضی
   رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 2 و10)
   31291113   آقای جعفری
   331
   11
   بتول گندمی
   رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   نائب رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادها
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 3 و 8 و11)
   31291121 خانم قلی پور
   332
    
   12
   حمیدرضا موحدی‌زاده
   عضو هیات رئیسه (نایب رئیس)
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون توسعه و بهسازی توس
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیته نظارتی (مناطق 1 و5 و12)
   31291104 مسعود بزم‌آرا
   (مسئول دفتر)
   31291104 حیدرعلی غنچه ای
   (مشاور)
   328
   13
   محمدهادی مهدی‌نیا
   رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری
   عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
   عضو کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
     رئیس کمیته نظارتی (مناطق 1 و5 و12)
   31291119 
   احمدرضا کرامتی
   304
   14
   احمد نوروزی
   نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
   عضو کمیسیون شهرسازی و معماری
   عضو کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادها
   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   رئیس کمیته نظارتی(مناطق 6 و 7 و ثامن)
   31291112 آقای هوشمند
   307
   15
   محمدحسین ودیعی
   • رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
   • رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکت ها
   • نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   • رئیس کمیته نظارتی (مناطق 3 و 8 و11)
   31291107 سعید زاهدی
   320
    
    
   کمیسیونهای تخصصی و فرعی(ویژه) شورای اسلامی شهر مشهد
   ردیف
   عنوان کمیسیون
   رئیس کمیسیون
   دبیر کمیسیون
   تلفن
   شماره اتاق
   01
   اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها
   محمدحسین ودیعی
   محمدباقر مذهبی
   31291199
   307
   02
   برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی
   بتول گندمی
   منیره حداد حسن آبادی
   31291122
   332
    
    
   کمیسیون تلفیق
   بتول گندمی
   مصطفی صادق نیا
   31291120
   332
   03
   حقوقی
   سیدمحسن حسینی‌پویا
   مهدی اسلامی
   31291177
   305
   04
   حمل و نقل و ترافیک
   سیدمسعود ریاضی
   علی سمیعی
   30291188
   334
   05
   خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   محمد حاجیان شهری
   رضا جوادی
   31291144
   318
   06
   عمران و شهرسازی
   محمدهادی مهدی‌نیا
   مهدی شاه میرزایی
   31291155
   304
   07
   فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   احسان اصولی
   مسعود قصابی
   31291133
   330
   08
   ویژه ایثارگران
   محمدحسین ودیعی
   عدالتی
   31291107
   320
   09
   ویژه توسعه و عمران توس
   سیدمسعود ریاضی
   مسعود افخمی
   31291166
   333
   10
   ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   رمضانعلی فیضی
   وحید یوسف‌پور
   31291103
   331
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    


   شماره تلفن سایر بخش‌های شورا
   حوزه ریاست شورا
   حمید صابریان
    سرپرست حوزه و مشاور عالی ریاست شورای اسلامی شهر مشهد
   31291171
   مهدیس رهنما
   مسئول دفتر حوزه ریاست
    
   مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد شورا
   وحید نیرویی
   معاون نظارت، پایش وپیگیری برنامه
   31291078
   مجید سلامت
    مسئول دفتر
   31291078
   محدثه کافیان
   کارشـناس
   31291066
   اسماء زارع
   کارشـناس
   31291076
   مسعود رمضان زاده
   رئیس اداره نظارت مالی و امور حسابرسی
   31291075
   علی خسروجردی
   کارشـناس مسئول
   31291067
   زهرا خاوری
   کارشـناس مسئول
   31291074
   سید مجید مهدی زاده
   رئیس اداره نظارت و پایش برنامه
   31291077
   حیدرعلی غنچه‌ای
   مشاور
   31291073
   منیره حداد حسن آبادی
   کارشـناس
   31291058
   حسین رضاپور
   کارشناس نظارت و پایش
   31291098
   علی‌اصغر قیامی
   رئیس اداره رسیدگی شکایات
   31291079
   هادی داودی کوشا
   کارشـناس دبیرخانه کمیته های نظارتی
   31291069
   سامان رضایی نیا
   دبیر کمیته نظارتی 1 (مناطق  4 و 9)
   31291061
   کاظم پردل
   دبیر کمیته نظارتی 2 ( مناطق 2 و 10)
   31291062
   سید محمد موسوی
   دبیر کمیته نظارتی 3 (مناطق 1 و 5 و 12)
   31291063
   علی صفویان
   دبیر کمیته نظارتی 4 (مناطق 6 و 7 و ثامن)
   31291064
   نسیم اسعدی
   دبیرکمیته نظارتی 5 (مناطق 3 و 8 و11)
   31291065
   شماره فکس نظارت عالیه
   31291191
   شماره فکس دبیرخانه    31291130
              کمیسیون ماده 24   (1150)
   آقای نوری
   کارشناس امور مالی
   31291151
   خانم موسوی
   کارشناس فضای سبز
   31291152
   آقای میرشمسی
   کارشناس فنی و عمران
   31291153
   نعمت الله حیدری
   مسئول کمیسیون
   31291154
            دبیرخانه   (1030)
   سیده ملیحه حسینی
   کارشناس دبیرخانه
   31291032
   اعظم رضایی
   کارشناس دبیرخانه
   31291034
   آقای زارعی کارشناس دبیرخانه 31291033
   شماره فکس دبیرخانه
   31291130
   مدیریت روابط عمومی
   روابط عمومی
   رضا علیزاده
   31291040
   بنت الهدی فیاضی
   مسئول امور روابط عمومی
   31291049
   محبوبه طلوعیان
   کارشناس فنی روابط عمومی
   31291045
   مهدیه عجم
   کارشناس اجرایی روابط عمومی
   31291042
   محمدرضا ندافان
   خبرنگار
   31291043
   محمدحسین طاقی
   عکاس
   31291048
   شماره فکس روابط عمومی
   31291140
   ایمیل روابط عمومی
   Council-pr@mashhad.ir
   مدیریت تدوین و پیگیری اجرای مصوبات    (1050)
   سینا حائری
   مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات
   31291051
   ساسان خویی
   کارشناس واحد مصوبات
   31291052
   مریم جاوید
   کارشناس واحد مصوبات
   31291054
   سودابه نوایی
   کارشناس واحد مصوبات
   31291053
   حسابرسی شورا
   محمد زهتابیان شهریاری
   کارشناس حسابرسی
   31291059
   فخرالدین وطن دوست
   کارشناس مالی
   31291057
   مدیریت امور اداری و پشتیبانی شورا
   کاظم ذوالفقاری
   مدیر امور اداری و پشتیبانی
   31291100
   سید محمد رزمی
   مسئول پشتیبانی
   31291091
   احسان حسنی
   مسئول واحد کامپیوتر
   31291090
   هادی سرافراز
   کارشناس کامپیوتر
   31291092
   مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (1080)
   تقی ابراهیمی سالاری
   رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
   31291081
   محمد صالح شریفی
   معاون مرکز پژوهش‌ها
   31291187
   محمدیان
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها
   31291082
   فرح فتحی زاده
   مدیر داخلی
   دبیر شورای پژوهشی
   مسوول انتشارات و نشریه تجارب جهانی
   31291083
   هما میری
   کارشناس پژوهش رسانه
   31291085
   زهرا حسامی
   مسوول بودجه مرکز پژوهش ها، دبیر گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس پروژه های اینترنشیپ مرکز، مسوول تفاهم نامه های مرکز
   31291086
   خانم محمدیان
   کارشناس شورای پژوهشی، دبیر گروه پژوهشی حقوقی، مسئول تهیه پیش‌نویس‌ها
   31291088
   محمد صادق ادیبیان
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها
   31291087
   زهرا رحیمیان
   مسئول دفتر ریاست مرکز
   31291089
   زهرا نوری مطلق
   سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد
   31291185
   آقای جعفرزاده 
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها 
    31291187
    
    
    
   فکس مرکز پژوهش‌ها
   31291180
   ایمیل مرکز پژوهش‌ها
   rcmc@mashhad.ir
   شماره های فکس (نمابر)
   فکس دبیرخانه شورا
   31291130
   فکس دفتر ریاست شورا
   31291110
   فکس مدیریت نظارت عالیه
   31291170
   فکس روابط عمومی
   31291140
   فکس مرکز پژوهشهای شورا
   31291180
        اداره حراست (1029)
   آقای فردانیان
   رئیس اداره حراست
    31291039
   سعید میرسعیدی
   کارشناس حراست
    31291148
   حسین کاظمی
   حفاظت فیزیکی
    31291146
   فکس حراست
   31291129
   سایـر بخـش‌هــا
   آبدارخانه طبقه سوم
   31291163
   آبدارخانه طبقه دوم
   31291162
   تاسیسات
   31291164
   اتاق جلسات شماره 1
   31291181
   صحن علنی
   31291182
   شماره تلفنـخانه (اطلاعات)
   31291000
   حسین متقیان
   کارشناس ارجاع
   31291149
    

    

   تعداد بازدید :17068
   مهدی نیکوروش
   21:20  1397/08/08
   پاسخ 13 2
   سلام وقت شمابخیرامیدوارباتنی سالم وروحیه شاداب حال که ولی نعمتمانمان آقاامام رضا(ع) ومردم ولایتمدارمشهدالرضاشمارابه خدمتگذاری پذیرفته اندشمانیزدراین راه ازهیج کوششی فروگذارنباشیدامابنده بعنوان یک رزمنده کوچک ازخیل عظیم مردان غیرتمندایران اسلامی وجانبازجنگ تحمیلی به استحضارمیرساندکه جهت استفاده ایثارگران کارت استفاده ازوسایل نقلیه عمومی دراختیارآنان قرارداده ایدکه این عمل بسیارخوی وخداپسندانه ایست اما متاسفانه آن ایثارگربیچاره هرماهه بایستی به بادجههامراجعه وباپرداخت ۵۰۰تومن آنرابرای یکماه شارژکندتازه ۱۲۰۰۰تومن اول برای صذورکارت گرفته ای چرابایدبااینکارتون اینقدرایثارگرراخوردکنیدکه هرماه دنبال باجههای شارژبگردوراننده اتوبوس ومتروباکنایه جلوجمعیت بگه بروشارژش کن خواهشابرویدازتهران یادبگیریدکارت برای همه ایثارگران وخانواده هاشون صادرویکسال اعتبارداردبعدازیکسال به اولین باجه بدون یک ریال شارژ میشود لذابرای خانوادههاکه صادرنمیکنیدنکنیدولی اجرت ایثارگران روکم نکنیداینهاسرمایهای گرانبهای کشورنددرکشورهای دنیابه احترام خاصی میگذارنددراروپاروسیه یک رزمنده ای که واردمیشودبانشان مخصوص همه به اواحترام میگذارندالبته هرجنددرایران هم شرکتهاستادها کمیته ها وکمیسیونهای خدمات رسانی زیادی بنام آن عزیزان هست اما ...............امیدوارم حداقل مطالب بنده روبخوانید ازاینکه وقت شریفتون راگرفتم عذرخواهم تلفن بنده ۰۹۱۲۳۵۷۱۰۳۳تلگرام واتساپ ۰۹۳۷۳۵۷۱۰۳۳
 •     بازدید کنندگان امروز : 1593    بازدید کنندگان دیروز: 1846    کل بازدید ها : 6,735,914
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد