مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   •  
   • جدول تلفن بخش های مختلف شورا

      دانلود فایل PDF (جدول تلفن های شورا در قالب یک فایل)

    شماره تلفنـخانه (اطلاعات) : 31291000
     
    تلفن اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (به ترتیب حروف الفبا)
    تالار شهر مشهد
    طبقه سوم
    ردیف
    نام عضو شورا
    شرح وظایف / مسئولیت
    شماره تلفن / دفتر
    شماره اتاق
    01
    احسان اصولی
    رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    نایب رئیس کمیسیون حقوقی
    نایب رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291114 علی رحیمی زاده
    330
    02
    مجتبی بهاروند
    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291115 علی باغدولابی
    334
    03
    محمد حاجیان‌شهری
    رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291117 مجدی
    318
    04
    سیدمحسن حسینی‌پویا
    رئیس کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291118 مهدی بینا
    305
    05
    محمدرضا حیدری
    رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291111
    31291002 هاشم عباسی
    31291003 امیر آرین
    326
    06
    شهناز رمارم
    عضو هیات رئیسه (منشی)
    نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    نایب رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291106 سمانه تاجی
    329
    07
    سیدمسعود ریاضی
    رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    نایب رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291116 انسیه صفاپور
    333
    08
    علیرضا شهریاری
    عضو هیات رئیسه (منشی)
    نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291105 سیدمحمد فیضی
    319
    09
    امیر شهلا
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291124 مبین ثاقب
    315
    10
    رمضانعلی فیضی
    رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291113   سیدعلی‌اکبر نبی‌زاده
    331
    11
    بتول گندمی
    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291121 فاطمه جهانیان
    332
    12
    حمیدرضا موحدی‌زاده
    عضو هیات رئیسه (نایب رئیس)
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291104 آرش رمضانی
    328
    13
    محمدهادی مهدی‌نیا
    رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
    نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    نایب رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291119 علیرضا قهرمان
    304
    14
    احمد نوروزی
    رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291112 جهانگیر افضلیان
    307
    15
    محمدحسین ودیعی
    عضو هیات رئیسه (خزانه دار)
    رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
    نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291107 امین جمالی
    320
     
     
    کمیسیونهای تخصصی و فرعی(ویژه) شورای اسلامی شهر مشهد
    ردیف
    عنوان کمیسیون
    رئیس کمیسیون
    دبیر کمیسیون
    تلفن
    شماره اتاق
    01
    اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها
    احمد نوروزی
    حسین محمدی
    31291199
    307
    02
    برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی
    بتول گندمی
    مهدی فدیشه ای
    31291122 مهدی فدیشه‌ای
    332
     
    31291123 جواد قاسم‌زاده
    31291126 نادیا صیادی
     
    کمیسیون تلفیق
    بتول گندمی
    مصطفی صادق‌نیا
    31291120
    332
    03
    حقوقی
    سیدمحسن حسینی‌پویا
    مهدی اسلامی
    31291177
    305
    04
    حمل و نقل و ترافیک
    مجتبی بهاروند
    حسین رمضانی
    30291188
    334
    05
    خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    محمد حاجیان شهری
    رضا جوادی
    31291144
    318
    06
    عمران و شهرسازی
    محمدهادی مهدی‌نیا
    حسین اکران
    31291155
    304
    07
    فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    احسان اصولی
    مسعود قصابی
    31291133
    330
    08
    ویژه ایثارگران
    محمدحسین ودیعی
    امین جمالی
    31291107
    320
    09
    ویژه توسعه و عمران طوس
    سیدمسعود ریاضی
    مرتضی اصغری
    31291166
    333
    10
    ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    رمضانعلی فیضی
    سیدعلی‌اکبر نبی‌زاده
    31291113
    331
     

    شماره تلفن سایر بخش‌های شورا
    حوزه ریاست شورا
    مهدی شریفی
    مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست
    31291171
    علیرضا حاتمی
    مسئول دفتر حوزه ریاست
     
    مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد شورا
    محمد یوسف پیروی
    مدیر نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد
    31291078
    احسان ملاکریمی
    کارشـناس نظارت عالیه و مسئول دفتر
    31291078
    کاظم پردل راد
    کارشـناس نظارت عالیه
    31291074
    محمد زاغیان
    رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد
    31291075
    حسین سعیدی پور
    کارشـناس نظارت عالیه
    31291076
    مهدی مهدیان زاده
    رئیس اداره بازرسی
    31291077
    حیدرعلی غنچه‌ای
    کارشـناس نظارت عالیه
    31291073
    حسین گیوری
    کارشـناس نظارت عالیه
    31291068
    علی‌اصغر قیامی
    رئیس اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
    31291079
    رامین رضازاده
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 1 و 9
    31291061
    سید مهدی شاه میرزایی
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 2 و 3
    31291062
    حسین رضاپور
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 4 و 5 و 6
    31291063
    سیدمحمد موسوی
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 7 و 8 و ثامن
    31291064
    سید ابوالقاسم اکبرپور
    دبیرکمیته نظارتی مناطق 10و11و12
    31291065
    ایمیل مدیریت نظارت عالیه
    Shora-nezarat@mashhad.ir
    شماره فکس مدیریت نظارت عالیه
    31291130
     
    کمیسیون ماده 24
    هانی احمدسیماب
    کارشناس امور مالی
    31291151
    علیرضا صدرایی فر
    کارشناس فضای سبز
    31291152
    مهدی نظیف
    کارشناس فنی و عمران
    31291153
    نعمت الله حیدری
    مسئول کمیسیون
    31291154
    دبیرخانه
    معصومه راک
    رئیس دبیرخانه
    31291031
    سیده ملیحه حسینی
    کارشناس دبیرخانه
    31291032
    ملیحه نیازی
    کارشناس دبیرخانه
    31291033
    اعظم رضایی
    کارشناس دبیرخانه
    31291034
    شماره فکس دبیرخانه
    31291130
    مدیریت روابط عمومی
    محمد اسکندری‌نژاد
    مدیر روابط عمومی شورا
    31291040
    محمد قاسمی
    - معاون اجرایی مدیریت روابط عمومی
    - مدیر ساختمان تالار شهر مشهد
    31291042
    عاطفه چوپان
    کارشناس مسئول رسانه
    31291043
    سودابه نوایی
    کارشناس امور اداری روابط عمومی
    31291044
    مجید سلامت
    کارشناس روابط عمومی
    (مسئول فنی سایت، مناسبات و مراسم‌ها، طراحی گرافیکی، سمعی بصری و سامانه پیامکی)
    31291045
    روح ا... قاسم زاده
    کارشناس تولید محتوا
    31291046
    محمدرضا ندافان
    خبرنگار
    31291047
    عزت خانی
    خبرنگار
    31291048
    داود بهگام
    عکاس
    31291047
    شماره فکس روابط عمومی
    31291140
    ایمیل روابط عمومی
    Council-pr@mashhad.ir
    مدیریت تدوین و پیگیری اجرای مصوبات
    سینا حائری
    مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات
    31291051
    ساسان خویی
    کارشناس واحد مصوبات
    31291052
    مسعود رمضان‌زاده
    کارشناس امور حقوقی
    31291053
    مریم جاوید
    کارشناس واحد مصوبات
    31291054
    حسابرسی شورا
    علی اکبر فیروزی
    مدیر حسابرسی
    31291058
    محمد زهتابیان شهریاری
    کارشناس حسابرسی
    31291059
    فخرالدین وطن دوست
    کارشناس حسابداری
    31291057
    مدیریت امور اداری و پشتیبانی شورا
    کاظم ذوالفقاری
    مدیر امور اداری و پشتیبانی
    31291100
    سید محمد رزمی
    مسئول پشتیبانی
    31291091
    احسان حسنی
    مسئول واحد کامپیوتر
    31291090
    مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
    تقی ابراهیمی سالاری
    رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
    10893129
    فرح فتحی زاده
    مدیر داخلی
    دبیر شورای پژوهشی
    مسوول انتشارات و نشریه تجارب جهانی
     
    31291083
    زهرا حسامی
    مسوول بودجه مرکز پژوهش ها، دبیر گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس پروژه های اینترنشیپ مرکز، مسوول تفاهم نامه های مرکز
    31291086
    منصوره امیری ترشیزی
    کارشناس شورای پژوهشی، دبیر گروه پژوهشی حقوقی، مسئول تهیه پیش‌نویس‌ها
    31291088
    زهره کریمی
    مسئول امور مالی و قراردادهای مرکز
    مسئول دفتر ریاست مرکز
    مدیر سایت مرکز پژوهش ها
    31291089
    اسماء زارع
    دبیر گروه پژوهشی خدمات و محیط زیست شهری وگروه پژوهشی حمل و نقل
    31291085
    زهرا نوری مطلق
    سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد
    31291185
    منصوره ضیا
    کتابدار
    31291184
    عطیه توانگر
    کتابدار
    31291183
    زهرا رحیمیان
    مسئول سامانه سیگما
    31291187
    علی رضایی مقدم
    مسئول نشست‌های تخصصی
    دبیر گروه پژوهشی ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    دبیر گروه پژوهشی توسعه و عمران طوس
    31291186
    وحید یوسف پور
    مسئول گروه‌های پژوهشی
    دبیر گروه پژوهشی عمران و شهرسازی
    دبیر گروه پژوهشی برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    31291087
    هادی داودی کوشا
    کارشناس روابط عمومی، انتشارات، سایت و دبیرخانه، مسئول تهیه تیزر، گزارش تصویری و سامانه پیامکی
    31291084
    علی طالب زاده
    کارشناس و دبیر اجرایی نشست‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها
    31291082
    فکس مرکز پژوهش‌ها
    31291180
    ایمیل مرکز پژوهش‌ها
    rcmc@mashhad.ir
    شماره های فکس (نمابر)
    فکس دبیرخانه شورا
    31291130
    فکس دفتر ریاست شورا
    31291130
    فکس مدیریت نظارت عالیه
    31291130
    فکس روابط عمومی
    31291140
    فکس مرکز پژوهشهای شورا
    31291180
    حراست
    میثم خداشناس
    31291039
    فکس حراست
    31291129
    سایـر بخـش‌هــا
    آبدارخانه طبقه سوم
    31291163
    آبدارخانه طبقه دوم
    31291162
    سلف سرویس (غذاخوری)
    31291167
    واحد تکثیر (خانم یعقوبی)
    31291165
    تاسیسات
    31291164
    حفاظت فیزیکی
    31291146
    پارکینگ
    31291147
    دفتر مدیریت تالار شهر مشهد
    محمد قاسمی
    31291313
    شماره تلفنـخانه (اطلاعات)
    31291000
    حسین متقیان
    کارشناس ارجاع
    31291149
     

     

    تاریخ آخرین ویرایش : 1396/10/09

     

    تعداد بازدید :5991
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد