مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   •  
   • جدول تلفن بخش های مختلف شورا

     

       دانلود فایل PDF (جدول تلفن های شورا در قالب یک فایل)


    شماره تلفنـخانه (اطلاعات) : 31291000

     

     

    تلفن اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (به ترتیب حروف الفبا)
    تالار شهر مشهد
    طبقه سوم
    ردیف
    نام عضو شورا
    شرح وظایف / مسئولیت
    شماره تلفن / دفتر
    شماره اتاق
     
    01
     
    احسان اصولی
    رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    نایب رئیس کمیسیون حقوقی
    نایب رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291114 علی رحیمی زاده
    330
     
    02
     
    مجتبی بهاروند
     
    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291115 مریم خبیری
    334
     
    03
     
    محمد حاجیان‌شهری
     
    رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291117 مجدی
    318
     
    04
     
    سیدمحسن حسینی‌پویا
     
    رئیس کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291118 حسین شریعتی
    305
     
    05
     
    محمدرضا حیدری
     
    رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291111 دفتر
    31291002 هاشم عباسی
    31291003 امیر آرین
    326
     
    06
     
    شهناز رمارم
     
    عضو هیات رئیسه (منشی)
    نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    نایب رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291106 سمانه تاجی
    329
     
    07
     
    سیدمسعود ریاضی
     
    رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    نایب رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291116 انسیه صفاپور
    333
     
    08
     
    علیرضا شهریاری
     
    عضو هیات رئیسه (منشی)
    نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291105 سیدمحمد فیضی
    319
     
    09
     
    امیر شهلا
     
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291124 مبین ثاقب
    315
     
    10
     
    رمضانعلی فیضی
     
    رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291113   علی‌اصغر میرزایی
    331
     
    11
     
    بتول گندمی
     
    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
    31291121 فاطمه جهانیان
    332
    31291126 نادیا صیادی
    (کارشناس)
     
    12
     
    حمیدرضا موحدی‌زاده
     
    عضو هیات رئیسه (نایب رئیس)
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیسیون حقوقی
    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
    31291104 مسعود بزم‌آرا
    328
     
    13
     
    محمدهادی مهدی‌نیا
     
    رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
    نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    نایب رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
    31291119 علیرضا قهرمان
    احمدرضا کرامتی
    304
     
    14
     
    احمد نوروزی
     
    رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
    31291112 جهانگیر افضلیان
    307
     
    15
     
    محمدحسین ودیعی
     
    عضو هیات رئیسه (خزانه دار)
    رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
    نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
    31291107 امین جمالی
    320

     

     

     
     
    کمیسیونهای تخصصی و فرعی(ویژه) شورای اسلامی شهر مشهد
    ردیف
    عنوان کمیسیون
    رئیس کمیسیون
    دبیر کمیسیون
    تلفن
    شماره اتاق
    01
    اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها
    احمد نوروزی
    حسین محمدی
    31291199
    307
    02
    برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی
    بتول گندمی
    مهدی فدیشه ای
    31291122
    332
     
     
     
    کمیسیون تلفیق
    بتول گندمی
    مصطفی صادق نیا
    31291120
    332
    03
    حقوقی
    سیدمحسن حسینی‌پویا
    مهدی اسلامی
    31291177
    305
    04
    حمل و نقل و ترافیک
    مجتبی بهاروند
    علی سمیعی
    30291188
    334
    05
    خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    محمد حاجیان شهری
    رضا جوادی
    31291144
    318
    06
    عمران و شهرسازی
    محمدهادی مهدی‌نیا
    احسان ملاکریمی
    31291155
    304
    07
    فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    احسان اصولی
    مسعود قصابی
    31291133
    330
    08
    ویژه ایثارگران
    محمدحسین ودیعی
    امین جمالی
    31291107
    320
    09
    ویژه توسعه و عمران طوس
    سیدمسعود ریاضی
    مرتضی اصغری
    31291166
    333
    10
    ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    رمضانعلی فیضی
    وحید یوسف‌پور
    31291103
    331
     
     
     
     
     
     
     
     

     

     

     

    شماره تلفن سایر بخش‌های شورا
     
    حوزه ریاست شورا
    مهدی شریفی
    مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست
     
    31291171
    راضیه خاوری
    مسئول دفتر حوزه ریاست
     
     
     
    مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد شورا
    محمد یوسف پیروی
    مدیر نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد
     
    31291078
    مجید سلامت
    کارشـناس نظارت عالیه و مسئول دفتر
     
    31291078
    محدثه کافیان
    کارشـناس نظارت عالیه
     
    31291066
    نسیم اسعدی
    کارشـناس امور مالی
     
    31291072
    وحید نیرویی
    سرپرست اداره نظارت و ارزیابی عملکرد
     
    31291075
    حسین سعیدی پور
    کارشـناس نظارت عالیه
     
    31291076
    مهدی مهدیان زاده
    رئیس اداره بازرسی
     
    31291077
    حیدرعلی غنچه‌ای
    مشاور
     
    31291073
         
    حسین گیوری
    کارشـناس نظارت عالیه
     
    31291068
    علی‌اصغر قیامی
    رئیس اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
     
    31291079
    هادی داودی کوشا
    کارشناس اداره ی رسیدگی به شکایات 31291069
    کاظم پردل راد
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 1 و 9
     
    31291061
    سید مهدی شاه میرزایی
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 2 و 3
     
    31291062
    حسین رضاپور
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 4 و 5 و 6
     
    31291063
    سیدمحمد موسوی
    دبیر کمیته نظارتی مناطق 7 و 8 و ثامن
     
    31291064
    سید ابوالقاسم اکبرپور
    دبیرکمیته نظارتی مناطق 10و11و12
     
    31291065
    ایمیل مدیریت نظارت عالیه
    Shora-nezarat@mashhad.ir
    شماره فکس دبیرخانه
     
    31291130
     
     
     
               کمیسیون ماده 24   (1150)
    هانی احمدسیماب
    کارشناس امور مالی
     
    31291151
    علیرضا صدرایی فر
    کارشناس فضای سبز
     
    31291152
    مهدی نظیف
    کارشناس فنی و عمران
     
    31291153
    نعمت الله حیدری
    مسئول کمیسیون
     
    31291154
     
             دبیرخانه   (1030)
    سیده ملیحه حسینی
    کارشناس دبیرخانه
     
    31291032
    اعظم رضایی
    کارشناس دبیرخانه
     
    31291034
    شماره فکس دبیرخانه
     
    31291130
     
    مدیریت روابط عمومی
    سیدحسین احمدنژاد
    سرپرست مدیریت روابط عمومی شورا
     
    31291040
    محمد قاسمی
    - معاون اجرایی مدیریت روابط عمومی
    - مسئول تالار شهر مشهد
     
    31291042
    بنت الهدی فیاضی
    رئیس اداره رسانه
     
    31291049
    سودابه نوایی
    کارشناس امور اداری
     
    31291044
    محبوبه طلوعیان
    کارشناس روابط عمومی
     
    31291045
    روح الله قاسم زاده
    کارشناس تولید محتوا
     
    31291046
    محمدرضا ندافان
    خبرنگار
     
    31291043
    محمدحسین طاقی
    عکاس
     
    31291048
    شماره فکس روابط عمومی
     
    31291140
    ایمیل روابط عمومی
    Council-pr@mashhad.ir
     
    مدیریت تدوین و پیگیری اجرای مصوبات    (1050)
    سینا حائری
    مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات
     
    31291051
    ساسان خویی
    کارشناس واحد مصوبات
     
    31291052
    مسعود رمضان‌زاده
    کارشناس امور حقوقی
     
    31291053
    مریم جاوید
    کارشناس واحد مصوبات
     
    31291054
     
    حسابرسی شورا
    محمد زهتابیان شهریاری
    کارشناس حسابرسی
     
    31291059
    فخرالدین وطن دوست
    کارشناس مالی
     
    31291057
     
    مدیریت امور اداری و پشتیبانی شورا
    کاظم ذوالفقاری
    مدیر امور اداری و پشتیبانی
     
    31291100
    سید محمد رزمی
    مسئول پشتیبانی
     
    31291091
    احسان حسنی
    مسئول واحد کامپیوتر
     
    31291090
    هادی سرافراز
    کارشناس کامپیوتر
     
    31291092
     
    مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (1080)
    تقی ابراهیمی سالاری
    رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
     
    31291081
    محمدیان
    کارشناس مرکز پژوهش‌ها
     
    31291082
    فرح فتحی زاده
    مدیر داخلی
    دبیر شورای پژوهشی
    مسوول انتشارات و نشریه تجارب جهانی
     
    31291083
    پریا دری
    کارشناس مرکز پژوهش‌ها
     
    31291084
    اسماء زارع
    دبیر گروه پژوهشی خدمات و محیط زیست شهری وگروه پژوهشی حمل و نقل
     
    31291085
    زهرا حسامی
    مسوول بودجه مرکز پژوهش ها، دبیر گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس پروژه های اینترنشیپ مرکز، مسوول تفاهم نامه های مرکز
     
    31291086
    منصوره امیری ترشیزی
    کارشناس شورای پژوهشی، دبیر گروه پژوهشی حقوقی، مسئول تهیه پیش‌نویس‌ها
     
    31291088
    محمد صادق ادیبیان
    کارشناس مرکز پژوهش‌ها
     
    31291087
    زهرا رحیمیان
    مسئول دفتر ریاست مرکز
     
    31291089
    زهرا نوری مطلق
    سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد
     
    31291185
    منصوره ضیا
    کتابدار
     
    31291184
    آقای جعفرزاده 
    کارشناس مرکز پژوهش‌ها 
     
     31291187
    علی رضایی مقدم
    مسئول نشست‌های تخصصی
    دبیر گروه پژوهشی ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    دبیر گروه پژوهشی توسعه و عمران طوس
     
    31291186
     
     
     
    فکس مرکز پژوهش‌ها
     
    31291180
    ایمیل مرکز پژوهش‌ها
    rcmc@mashhad.ir
     
    شماره های فکس (نمابر)
    فکس دبیرخانه شورا
     
    31291130
    فکس دفتر ریاست شورا
     
    31291110
    فکس مدیریت نظارت عالیه
     
    31291170
    فکس روابط عمومی
     
    31291140
    فکس مرکز پژوهشهای شورا
     
    31291180
     
           حراست (1029)
    میثم خداشناس
     
    31291039
    فکس حراست
     
    31291129
     
    سایـر بخـش‌هــا
    آبدارخانه طبقه سوم
     
    31291163
    آبدارخانه طبقه دوم
     
    31291162
    سلف سرویس (غذا خوری)
     
    31291167
    تاسیسات
     
    31291164
    حفاظت فیزیکی
     
    31291146
    پارکینگ
     
    31291147
    اتاق رانندها
     
    31291165
    مهدکودک
     
    31291168
    آرایشگاه
     
    31291169
    اتاق جلسات شماره 1
     
    31291181
    صحن علنی
     
    31291182
    شورای شهرستان
     
    31291125
    شورای استان
     
    31291136
     
    31291138
     
    31291139
    فکس شورای استان
     
    31291137
     
    دفتر مدیریت تالار شهر مشهد
    محمد قاسمی
     
    31291313
     
    شماره تلفنـخانه (اطلاعات)
     
    31291000
    حسین متقیان
    کارشناس ارجاع
     
    31291149
     


    تعداد بازدید :8473
    مهدی نیکوروش
    08/08/1397  21:20
    پاسخ 1 0
    سلام وقت شمابخیرامیدوارباتنی سالم وروحیه شاداب حال که ولی نعمتمانمان آقاامام رضا(ع) ومردم ولایتمدارمشهدالرضاشمارابه خدمتگذاری پذیرفته اندشمانیزدراین راه ازهیج کوششی فروگذارنباشیدامابنده بعنوان یک رزمنده کوچک ازخیل عظیم مردان غیرتمندایران اسلامی وجانبازجنگ تحمیلی به استحضارمیرساندکه جهت استفاده ایثارگران کارت استفاده ازوسایل نقلیه عمومی دراختیارآنان قرارداده ایدکه این عمل بسیارخوی وخداپسندانه ایست اما متاسفانه آن ایثارگربیچاره هرماهه بایستی به بادجههامراجعه وباپرداخت ۵۰۰تومن آنرابرای یکماه شارژکندتازه ۱۲۰۰۰تومن اول برای صذورکارت گرفته ای چرابایدبااینکارتون اینقدرایثارگرراخوردکنیدکه هرماه دنبال باجههای شارژبگردوراننده اتوبوس ومتروباکنایه جلوجمعیت بگه بروشارژش کن خواهشابرویدازتهران یادبگیریدکارت برای همه ایثارگران وخانواده هاشون صادرویکسال اعتبارداردبعدازیکسال به اولین باجه بدون یک ریال شارژ میشود لذابرای خانوادههاکه صادرنمیکنیدنکنیدولی اجرت ایثارگران روکم نکنیداینهاسرمایهای گرانبهای کشورنددرکشورهای دنیابه احترام خاصی میگذارنددراروپاروسیه یک رزمنده ای که واردمیشودبانشان مخصوص همه به اواحترام میگذارندالبته هرجنددرایران هم شرکتهاستادها کمیته ها وکمیسیونهای خدمات رسانی زیادی بنام آن عزیزان هست اما ...............امیدوارم حداقل مطالب بنده روبخوانید ازاینکه وقت شریفتون راگرفتم عذرخواهم تلفن بنده ۰۹۱۲۳۵۷۱۰۳۳تلگرام واتساپ ۰۹۳۷۳۵۷۱۰۳۳
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد