•  
    منبع خبر : 1001
    تعداد بازدید: 54
    کد: 160368
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
    رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران:

    رویکرد شورای شهر مشهد در حوزه محیط زیست قابل تقدیر است

    رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران گفت: رویکرد شورای شهر مشهد در حوزه محیط زیست قابل تقدیر است.
    رویکرد شورای شهر مشهد در حوزه محیط زیست قابل تقدیر است

    به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر مشهد، دکتر سیدمحمد شبیری در نشست تخصصی آموزش محیط زیست در شهر مشهد، راهکارها و چالش‌ها اظهار کرد: حوزه محیط زیست از 3 منظر تنوع، آگاهی مخاطبان خاص و آموزش برای کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و کارهای زیادی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است.
    وی با اشاره به اهداف کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران افزود: ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی آموزش محیط زیست، توسعه و ارتقای فرهنگ، اخلاق و حفظ ارزش‌ها، حفظ و پیشرفت پایدار محیط زیست، ترویج الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش محیط زیست، ارتقای سطوح جلب مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای سواد زیست محیطی شامل سطح آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان از جمله مهم‌ترین این اهداف است.
    رئیس کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران با بیان اینکه سهم کشور ما از کرسی‌های مختلفی که زیر نظر یونسکو فعالیت می‌کنند، 16 مورد است، خاطرنشان کرد: کرسی آموزش محیط زیست یونسکو در ایران به عنوان چهاردهمین کرسی کشور در اردیبهشت ماه سال گذشته به ثبت رسیده است.
    توسعه کالبدی شهر در سال‌های گذشته صدمات زیادی به مشهد وارد کرده است
    رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست با بیان اینکه توسعه کالبدی شهر در سال‌های گذشته صدمات زیادی به مشهد وارد کرده است، اظهار کرد: در دوره پنجم مدیریت شهری سعی کردیم تا به جای برج سازی و پرداختن صرف به توسعه کالبدی شهر که در طول چهار دهه گذشته شکل گرفته است، به آثار انسانی و زیست محیطی پروژه‌ها توجه داشته باشیم.
    تقی ابراهیمی ادامه داد: در همین راستا در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد بر این باور هستیم که در کنار رصد حوزه شهرسازی برای عدم وارد ساختن لطمه به شهر، باید حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را که مربوط به ساکنان مشهدی و میلیون‌ها زائر شهر امام رضا(ع) مورد توجه قرار داد.
    وی برگزاری نشست تخصصی آموزش محیط زیست در شهر مشهد، راهکارها و چالش ها را نیز در همین راستا دانست و بیان کرد: هدفمان از این نشست، ارجاع نتیجه مثمر ثمری به کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد برای تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مناسب در این حوزه است.

     

    کلید واژه ها: شورای شهر - مشهد - محیط زیست -
    تعداد بازدید: 54
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد:

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد