•  
      • گزارش تصویری
      •  
      • کمیسیون عمران و شهرسازی (بررسی بازگشایی حریم بزرگراه آزادی)
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد