• 13 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   0 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه :
   اعضای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
  • عبارت :
   تاریخ از :تا :
   کمیسیون :
                                 
  • 12
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح عادی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ کمیسیون :فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه عادی ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ کمیسیون :فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه عادی ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ کمیسیون :فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ کمیسیون :فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ کمیسیون :فرهنگی ، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved