• 13 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   0 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست :
   اعضای کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
  • عبارت :
   تاریخ از :تا :
   کمیسیون :
                                 
  • 1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح عادی ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه عادی ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
   8
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
   7
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح یک فوریت ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
   6
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
   14
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح یک فوریت ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ کمیسیون :خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست
rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved