• 13 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   0 طرح و لایحه
   2 طرح و لایحه
   کمیسیون برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی :
   اعضای کمیسیون برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
  • عبارت :
   تاریخ از :تا :
   کمیسیون :
                                 
  • 1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه عادی ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه عادی ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   20
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح یک فوریت ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   4
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح یک فوریت ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   5
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   2
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   2
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   طرح یک فوریت ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   1
   پایان مهلت ارزیابی
   -
   لایحه یک فوریت ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ کمیسیون :برنامه‌، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
rcmc@mashhad.ir
051-31291089

میدان شهدا، تالار شهر، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
تمامی حقوق این سایت متعلق به شورای شهر مشهد می باشد
Copyright 2010-2016 All rights reserved