• اطلاعات بیـشـــتر   رئیس کمیسیون
   محمد حاجیان شهری
   نایب رئیس کمیسیون
   علیرضا شهریاری
   دبیر کمیسیون
   رضا جوادی
   تلفن
   31291144
   فکس
   31291194

  • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار جهت احداث یک واحد زباله‌سوز شهری و برگزیده شدن شرکت CALSANO-CNIMدر این فراخوان ...
   ماده واحده: اصلاح ومتمم بودجه سال 1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 1،527,695,284,000 (یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و دویست و هشتاد و چهار ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 2،571,683,288،000(دو هزار و پانصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار) ریال و ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان مدیریت پسماند، کهدر بخش منابع به مبلغ 1،466,441,626،000(یک هزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) ریال و در بخش مصارف ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان پارک‌ها و فضای سبز، که در بخش منابع به مبلغ 1،307,546,010،000(یک هزار و سیصد و هفت میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و ده هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان فردوس‌ها، که در بخش منابع به مبلغ 655,653,974،000(ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی ، که در بخش منابع به مبلغ 577,456,749,000 (پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش میلیون و ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، کهدر بخش منابع به مبلغ 1،155,303,956،000(یک هزار و صد و پنجاه و پنج میلیارد و سیصد و سه میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار) ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند، کهدر بخش منابع به مبلغ 991,927,440,000 (نهصد و نود و یک میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و چهل هزار) ریال و در بخش مصارف به ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، مستند به تصویب نامه شماره 38454/ت 53172 مورخ 1395/04/02 مبنی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه ...
 •     بازدید کنندگان امروز : 1563    بازدید کنندگان دیروز: 2110    کل بازدید ها : 4,190,723
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد