• طبقه‌بندی‌طرح‌ها‌و‌مصوبات
  • مصوبات کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی که از حیث منابع به مبلغ 1,450,791,477,000 (یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون و چهار صد و هفتاد و هفت ...
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان پارک‌ها و فضای سبز که از حیث منابع به مبلغ 149,289,355,000 (یکصد و چهل و نه میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ریال و از حیث ...
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند که از حیث منابع به مبلغ 862,657,651,000 (هشتصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار) ریال و از حیث مصارف به ...
   ماده واحده: با عنایت به اهمیت و ضرورت جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری در شهر مشهد و در راستای اجرای مصوبه شماره 5/97/16389/ش مورخ 97/09/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، آیین‌نامه اجرایی جداسازی و ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به‌منظور مدیریت و ساماندهی آب‌های سطحی، نسبت به تأمین اعتبار جهت اجرای پروژه‌های آب‌های سطحی و رفع آبگرفتگی و تکمیل و ...
   ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به فراخوان برگزار شده، نسبت به واگذاری 10 جایگاه‌ بنزین در مقیاس کوچک (تک سکو) به شرکت زال پارس به شماره ثبتی 35278 در قالب ...
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیکه از حیث منابع به مبلغ 514,388,044,000 (پانصد و چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون و چهل و چهار هزار) ریال ...
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فردوس هاکه از حیث منابع به مبلغ 524,941,679,000 (پانصد و بیست و چهار میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ...
   ماده1- اعضای هیأت کارشناسی مندرج در قسمت (ب) بند 5 مصوبه شماره 3/654/ش مورخ 1387/02/23، بدین شرح اصلاح شد: مدیرکل مربوط (به تناسب موضوع خدمات شهری یا فضای سبز، از اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات ...
   ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، در راستای توسعه فرهنگ اعطا عضو و قدردانی از اراده استوار و تصمیم حیاتی خانواده‌هایی که بدون هیچ چشم داشتی، اعضای بدن عزیزان خود را ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای مصوبه شماره 5/96/13410/ش مورخ 1396/08/09 درخصوص ایجاد فرآیند و واحدی مستقل برای صدور پروانه و پایانکار پروژه‌های ساختمانی ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز شهری، فرهنگ‌سازی، ترغیب و تشویق شهروندان به احداث باغ‌بام با رعایت بندها و تبصره‌های زیر، نسبت ...
   ماده واحده: مستند به بند 5 ماده 55 قانون شهرداری و به‌منظور شناسایی و جمع‌آوری متکدیان و بی‌خانمان‌ها با همکاری نیروی انتظامی استان خراسان رضوی در محدوده جغرافیایی شهر مشهد مقدس و ...
   ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به برگزاری فراخوان شناسایی و جذب سرمایه‌گذار جهت احداث یک واحد زباله‌سوز شهری و برگزیده شدن شرکت CALSANO-CNIMدر این فراخوان ...
   ماده واحده: اصلاح ومتمم بودجه سال 1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 1،527,695,284,000 (یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و دویست و هشتاد و چهار ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 2،571,683,288،000(دو هزار و پانصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار) ریال و ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان مدیریت پسماند، کهدر بخش منابع به مبلغ 1،466,441,626،000(یک هزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) ریال و در بخش مصارف ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان پارک‌ها و فضای سبز، که در بخش منابع به مبلغ 1،307,546,010،000(یک هزار و سیصد و هفت میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و ده هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ...
   ماده واحده: بودجه سال 1398 سازمان فردوس‌ها، که در بخش منابع به مبلغ 655,653,974،000(ششصد و پنجاه و پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ ...
   ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی ، که در بخش منابع به مبلغ 577,456,749,000 (پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و شش میلیون و ...
 •     بازدید کنندگان امروز : 4128    بازدید کنندگان دیروز: 8000    کل بازدید ها : 4,621,684
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد