•  
   • طبقه بندی طرح ها و مصوبات
   • مصوبات کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۶۷۴,۹۰۷,۰۰۲,۰۰۰ (شش صد و هفتاد و چهار میلیارد و نهصد و هفت میلیون و دو هزار ) ریال و از حیث مصارف به ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۵۲,۷۲۷,۷۱۴,000 (پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار) ریال و از ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان اتوبوسرانی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۱,۷۷۰,۳۷۲,۷۹۶,000 (یک هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و نود و شش هزار) ریال و از ...
    ماده واحده: بودجه سال 1397 شرکت ترافیک هوشمند الیت، که از حیث منابع به مبلغ 225/703/070/000(دویست و بیست و پنج میلیارد و هفتصد و سه میلیون و هفتاد هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود، مستند به بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و وفق جدول ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌های قانونی مربوط، نسبت به واگذاری تا 100 دستگاه مینی‌بوس پیشرو دیزل به بهای روز، به صورت 20 درصد نقد ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می‌شود، در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و به‌منظور ارایه خدمات حمل و نقل درون‌شهری مناسب به ...
    ماده واحده: به منظور گسترش پوشش شبکه اتوبوسرانی و توسعه استفاده از روش پرداخت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و زائران و در راستای بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ...
    ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1396 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 249,143,663,000 (دویست و چهل و نه میلیارد و یک صد و چهل و سه میلیون و شش صد و شصت و سه هزار ) ریال و از حیث مصارف به ...
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 253,932,333,000 (دویست و پنجاه و سه میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی (من کارت، مشهدکارت و زائرکارت) توسط شهروندان و عدم امکان تامین هزینه‌های جایگزینی آن توسط ...
    ماده واحده: ماده 13 مصوبه شماره 4/94/889/ش مورخ 1394/02/01 با موضوع مدیریت پارکینگ‌های حاشیه‌ای و غیرحاشیه‌ای به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: ماده 13 (اصلاحی): خودروهای ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید اتوبوس، نسبت به انتشار اوراق مشارکت با ...
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به نامگذاری یک سالن ورزشی و یک خیابان فرعی در منطقه 11 به شرح زیر اقدام نماید. 1. سالن ورزشی واقع در تقاطع بلوار آموزگار و بلوار سیدرضی به ...
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز احداث فاز اول پروژه پایانه چندمنظوره غرب مشهد، نسبت به ...
    ماده واحده: تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس در سال تحصیلی 98-1397 به‌صورت ماهیانه و به ازای هر نفر به شرح جدول و تبصره‌های زیر تعیین شد: تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس برای کلیه مقاطع تحصیلی ...
    ماده واحده:بند 8 مصوبه شماره 6377/94/4/ش مورخ 14/05/1394 به شرح زیر اصلاح شد: بند 8 اصلاحی- نرخ بهای خدمات حمل بتن به ازای هر متر مکعب 150.000 ریال تعیین گردید.
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، مستند به بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فاز 3 پروژه خط 3 قطار شهری، نسبت به ...
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، به مناسبت ولادت حضرت امام رضا (علیه السلام)، خدمات خود در بخش حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) در کلیه خطوط منتهی به حرم مطهر و همچنین خطوط قطار ...
    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است، به منظور تسهیل در فرآیند تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، نسبت به ارایه خدمات ایاب و ذهاب به دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه با نظارت سازمان مدیریت و ...
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد