• جدول تلفن بخش های مختلف شورا


      دانلود فایل PDF (جدول تلفن های شورا)


   شماره تلفنـخانه (اطلاعات) : 31291000

    

   تلفن اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (به ترتیب حروف الفبا)
   تالار شهر مشهد
   طبقه سوم
   ردیف
   نام عضو شورا
   شرح وظایف / مسئولیت
   شماره تلفن / دفتر
   شماره اتاق
    
   01
    
   احسان اصولی
   رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   نایب رئیس کمیسیون حقوقی
   نایب رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
   31291114 علی رحیمی زاده
   330
    
   02
    
   مجتبی بهاروند
    
   رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
   عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
   31291115 مریم خبیری
   334
    
   03
    
   محمد حاجیان‌شهری
    
   رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون حقوقی
   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
   عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
   31291117 مجدی
   318
    
   04
    
   سیدمحسن حسینی‌پویا
    
   رئیس کمیسیون حقوقی
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
   31291118 حسین شریعتی
   305
    
   05
    
   محمدرضا حیدری
    
   رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
   31291111 دفتر
   31291002 هاشم عباسی
   31291003 امیر آرین
   326
    
   06
    
   شهناز رمارم
    
   عضو هیات رئیسه (منشی)
   نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
   نایب رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
   عضو کمیسیون حقوقی
   عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیسیون حقوقی
   عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
   31291106 سمانه تاجی
   329
    
   07
    
   سیدمسعود ریاضی
    
   رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
   نایب رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
   عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
   رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
   31291116 انسیه صفاپور
   333
    
   08
    
   علیرضا شهریاری
    
   عضو هیات رئیسه (منشی)
   نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
   31291105 سیدمحمد فیضی
   319
    
   09
    
   امیر شهلا
    
   عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
   عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
   عضو کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
   31291124 مبین ثاقب
   315
    
   10
    
   رمضانعلی فیضی
    
   رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
   عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
   31291113   علی‌اصغر میرزایی
   331
    
   11
    
   بتول گندمی
    
   رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
   عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
   عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)
   31291121 فاطمه جهانیان
   332
   31291126 نادیا صیادی
   (کارشناس)
    
   12
    
   حمیدرضا موحدی‌زاده
    
   عضو هیات رئیسه (نایب رئیس)
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیسیون حقوقی
   عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   عضو کمیسیون ویژه ایثارگران
   عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)
   31291104 مسعود بزم‌آرا
   328
    
   13
    
   محمدهادی مهدی‌نیا
    
   رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی
   نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس
   عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   نایب رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)
   31291119 علیرضا قهرمان
   احمدرضا کرامتی
   304
    
   14
    
   احمد نوروزی
    
   رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
   عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری
   عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)
   31291112 جهانگیر افضلیان
   307
    
   15
    
   محمدحسین ودیعی
    
   عضو هیات رئیسه (خزانه دار)
   رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران
   نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها
   عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
   عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)
   31291107 امین جمالی
   320

    

    

    
    
   کمیسیونهای تخصصی و فرعی(ویژه) شورای اسلامی شهر مشهد
   ردیف
   عنوان کمیسیون
   رئیس کمیسیون
   دبیر کمیسیون
   تلفن
   شماره اتاق
   01
   اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها
   احمد نوروزی
   حسین محمدی
   31291199
   307
   02
   برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی
   بتول گندمی
   مهدی فدیشه ای
   31291122
   332
    
    
    
   کمیسیون تلفیق
   بتول گندمی
   مصطفی صادق نیا
   31291120
   332
   03
   حقوقی
   سیدمحسن حسینی‌پویا
   مهدی اسلامی
   31291177
   305
   04
   حمل و نقل و ترافیک
   مجتبی بهاروند
   علی سمیعی
   30291188
   334
   05
   خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
   محمد حاجیان شهری
   رضا جوادی
   31291144
   318
   06
   عمران و شهرسازی
   محمدهادی مهدی‌نیا
   احسان ملاکریمی
   31291155
   304
   07
   فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
   احسان اصولی
   مسعود قصابی
   31291133
   330
   08
   ویژه ایثارگران
   محمدحسین ودیعی
   امین جمالی
   31291107
   320
   09
   ویژه توسعه و عمران طوس
   سیدمسعود ریاضی
   مرتضی اصغری
   31291166
   333
   10
   ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   رمضانعلی فیضی
   وحید یوسف‌پور
   31291103
   331
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   شماره تلفن سایر بخش‌های شورا
    
   حوزه ریاست شورا
   حمید صابریان
   سرپرست حوزه و مشاور عالی ریاست شورای اسلامی شهر مشهد
    
   31291171
   راضیه خاوری
   مسئول دفتر حوزه ریاست

    
   مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد شورا
   وحید نیرویی
   سرپرست مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد
    
   31291078
   مجید سلامت
   کارشـناس نظارت عالیه و مسئول دفتر
    
   31291078
   محدثه کافیان
   کارشـناس نظارت عالیه
    
   31291066
   نسیم اسعدی
   کارشـناس امور مالی
    
   31291072
   حسین سعیدی پور
   کارشـناس نظارت عالیه
    
   31291076
   مهدی مهدیان زاده
   رئیس اداره بازرسی
    
   31291077
   حیدرعلی غنچه‌ای
   مشاور
    
   31291073
   حسین گیوری
   کارشـناس نظارت عالیه
    
   31291068
   علی‌اصغر قیامی
   رئیس اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
    
   31291079
   هادی داودی کوشا
   کارشناس اداره ی رسیدگی به شکایات 31291069
   کاظم پردل راد
   دبیر کمیته نظارتی مناطق 1 و 9
    
   31291061
   سید مهدی شاه میرزایی
   دبیر کمیته نظارتی مناطق 2 و 3
    
   31291062
   حسین رضاپور
   دبیر کمیته نظارتی مناطق 4 و 5 و 6
    
   31291063
   سیدمحمد موسوی
   دبیر کمیته نظارتی مناطق 7 و 8 و ثامن
    
   31291064
   سید ابوالقاسم اکبرپور
   دبیرکمیته نظارتی مناطق 10و11و12
    
   31291065
   ایمیل مدیریت نظارت عالیه
   Shora-nezarat@mashhad.ir
   شماره فکس دبیرخانه
    
   31291130
    
              کمیسیون ماده 24   (1150)
   هانی احمدسیماب
   کارشناس امور مالی
    
   31291151
   علیرضا صدرایی فر
   کارشناس فضای سبز
    
   31291152
   مهدی نظیف
   کارشناس فنی و عمران
    
   31291153
   نعمت الله حیدری
   مسئول کمیسیون
    
   31291154
    
            دبیرخانه   (1030)
   سیده ملیحه حسینی
   کارشناس دبیرخانه
    
   31291032
   اعظم رضایی
   کارشناس دبیرخانه
    
   31291034
   شماره فکس دبیرخانه
    
   31291130
    
   مدیریت روابط عمومی
   سیدحسین احمدنژاد
   سرپرست مدیریت روابط عمومی شورا
    
   31291040
   بنت الهدی فیاضی
   رئیس اداره رسانه
    
   31291049
   محبوبه طلوعیان
   کارشناس روابط عمومی
    
   31291045
   روح الله قاسم زاده
   کارشناس تولید محتوا
    
   31291046
   محمدرضا ندافان
   خبرنگار
    
   31291043
   محمدحسین طاقی
   عکاس
    
   31291048
   شماره فکس روابط عمومی
    
   31291140
   ایمیل روابط عمومی
   Council-pr@mashhad.ir
    
   مدیریت تدوین و پیگیری اجرای مصوبات    (1050)
   سینا حائری
   مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات
    
   31291051
   ساسان خویی
   کارشناس واحد مصوبات
    
   31291052
   مسعود رمضان‌زاده
   کارشناس امور حقوقی
    
   31291053
   مریم جاوید
   کارشناس واحد مصوبات
    
   31291054
    
   حسابرسی شورا
   محمد زهتابیان شهریاری
   کارشناس حسابرسی
    
   31291059
   فخرالدین وطن دوست
   کارشناس مالی
    
   31291057
    
   مدیریت امور اداری و پشتیبانی شورا
   کاظم ذوالفقاری
   مدیر امور اداری و پشتیبانی
    
   31291100
   سید محمد رزمی
   مسئول پشتیبانی
    
   31291091
   احسان حسنی
   مسئول واحد کامپیوتر
    
   31291090
   هادی سرافراز
   کارشناس کامپیوتر
    
   31291092
    
   مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد (1080)
   تقی ابراهیمی سالاری
   رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
    
   31291081
   محمدیان
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها
    
   31291082
   فرح فتحی زاده
   مدیر داخلی
   دبیر شورای پژوهشی
   مسوول انتشارات و نشریه تجارب جهانی
    
   31291083
   پریا دری
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها
    
   31291084
   اسماء زارع
   دبیر گروه پژوهشی خدمات و محیط زیست شهری وگروه پژوهشی حمل و نقل
    
   31291085
   زهرا حسامی
   مسوول بودجه مرکز پژوهش ها، دبیر گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس پروژه های اینترنشیپ مرکز، مسوول تفاهم نامه های مرکز
    
   31291086
   منصوره امیری ترشیزی
   کارشناس شورای پژوهشی، دبیر گروه پژوهشی حقوقی، مسئول تهیه پیش‌نویس‌ها
    
   31291088
   محمد صادق ادیبیان
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها
    
   31291087
   زهرا رحیمیان
   مسئول دفتر ریاست مرکز
    
   31291089
   زهرا نوری مطلق
   سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد
    
   31291185
   منصوره ضیا
   کتابدار
    
   31291184
   آقای جعفرزاده 
   کارشناس مرکز پژوهش‌ها 
    
    31291187
   علی رضایی مقدم
   مسئول نشست‌های تخصصی
   دبیر گروه پژوهشی ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   دبیر گروه پژوهشی توسعه و عمران طوس
    
   31291186
    
    
    
   فکس مرکز پژوهش‌ها
    
   31291180
   ایمیل مرکز پژوهش‌ها
   rcmc@mashhad.ir
    
   شماره های فکس (نمابر)
   فکس دبیرخانه شورا
    
   31291130
   فکس دفتر ریاست شورا
    
   31291110
   فکس مدیریت نظارت عالیه
    
   31291170
   فکس روابط عمومی
    
   31291140
   فکس مرکز پژوهشهای شورا
    
   31291180
    
          حراست (1029)
   میثم خداشناس
    
   31291039
   فکس حراست
    
   31291129
    
   سایـر بخـش‌هــا
   تاسیسات
    
   31291164
   حفاظت فیزیکی
    
   31291146
   اتاق جلسات شماره 1
    
   31291181
   صحن علنی
    
   31291182
    
   شماره تلفنـخانه (اطلاعات)
    
   31291000
   حسین متقیان
   کارشناس ارجاع
    
   31291149


   تعداد بازدید :9189
   مهدی نیکوروش
   08/08/1397  21:20
   پاسخ 3 0
   سلام وقت شمابخیرامیدوارباتنی سالم وروحیه شاداب حال که ولی نعمتمانمان آقاامام رضا(ع) ومردم ولایتمدارمشهدالرضاشمارابه خدمتگذاری پذیرفته اندشمانیزدراین راه ازهیج کوششی فروگذارنباشیدامابنده بعنوان یک رزمنده کوچک ازخیل عظیم مردان غیرتمندایران اسلامی وجانبازجنگ تحمیلی به استحضارمیرساندکه جهت استفاده ایثارگران کارت استفاده ازوسایل نقلیه عمومی دراختیارآنان قرارداده ایدکه این عمل بسیارخوی وخداپسندانه ایست اما متاسفانه آن ایثارگربیچاره هرماهه بایستی به بادجههامراجعه وباپرداخت ۵۰۰تومن آنرابرای یکماه شارژکندتازه ۱۲۰۰۰تومن اول برای صذورکارت گرفته ای چرابایدبااینکارتون اینقدرایثارگرراخوردکنیدکه هرماه دنبال باجههای شارژبگردوراننده اتوبوس ومتروباکنایه جلوجمعیت بگه بروشارژش کن خواهشابرویدازتهران یادبگیریدکارت برای همه ایثارگران وخانواده هاشون صادرویکسال اعتبارداردبعدازیکسال به اولین باجه بدون یک ریال شارژ میشود لذابرای خانوادههاکه صادرنمیکنیدنکنیدولی اجرت ایثارگران روکم نکنیداینهاسرمایهای گرانبهای کشورنددرکشورهای دنیابه احترام خاصی میگذارنددراروپاروسیه یک رزمنده ای که واردمیشودبانشان مخصوص همه به اواحترام میگذارندالبته هرجنددرایران هم شرکتهاستادها کمیته ها وکمیسیونهای خدمات رسانی زیادی بنام آن عزیزان هست اما ...............امیدوارم حداقل مطالب بنده روبخوانید ازاینکه وقت شریفتون راگرفتم عذرخواهم تلفن بنده ۰۹۱۲۳۵۷۱۰۳۳تلگرام واتساپ ۰۹۳۷۳۵۷۱۰۳۳
 •     بازدید کنندگان امروز : 577    بازدید کنندگان دیروز: 2164    کل بازدید ها : 4,044,997
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد