مقام معظم رهبری : شوراها مظهر مشارکت مردمی و برای ایجاد تسهیل در زندگی مردم پدید آمده‌اند
     
   •  
   • جدول تلفن بخش های مختلف شورا

       دانلود فایل PDF (جدول تلفن های شورا در قالب یک فایل)

    شماره تلفنـخانه (اطلاعات) : 31291000

     

    تلفن اعضای شورای اسلامی شهر مشهد (به ترتیب حروف الفبا)

    تالار شهر مشهد

    طبقه سوم

    ردیف

    نام عضو شورا

    شرح وظایف / مسئولیت

    شماره تلفن / دفتر

    شماره اتاق

    01

    احسان اصولی

    رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    نایب رئیس کمیسیون حقوقی

    نایب رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی

    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)

    31291114  علی رحیمی زاده

    330

    02

    مجتبی بهاروند

    رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها

    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)

    31291115  مریم خبیری

    334

    03

    محمد حاجیان‌شهری

    رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    عضو کمیسیون حقوقی

    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس

    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)

    31291117 مجدی

    318

    04

    سیدمحسن حسینی‌پویا

    رئیس کمیسیون حقوقی

    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)

    31291118  مهدی بینا

    305

    05

    محمدرضا حیدری

    رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی

    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)

    31291111

    31291002  هاشم عباسی

    31291003 امیر آرین

    326

    06

    شهناز رمارم

    عضو هیات رئیسه (منشی)

    نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

    نایب رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران

    عضو کمیسیون حقوقی

    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری

    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    عضو کمیسیون حقوقی

    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)

    31291106  سمانه تاجی

    329

    07

    سیدمسعود ریاضی

    رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس

    نایب رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری

    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

    رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)

    31291116  انسیه صفاپور

    333

    08

    علیرضا شهریاری

    عضو هیات رئیسه (منشی)

    نایب رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)

    31291105 سیدمحمد فیضی

    319

    09

    امیر شهلا

    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری

    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس

    عضو کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)

    31291124  مبین ثاقب

    315

    10

    رمضانعلی فیضی

    رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران

    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)

    31291113   علی‌اصغر میرزایی

    331

    11

    بتول گندمی

    رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی

    عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

    عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    عضو کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس

    عضو کمیته نظارتی(مناطق4و5و6)

    31291121  فاطمه جهانیان

    332

    31291126 نادیا صیادی

    12

    حمیدرضا موحدی‌زاده

    عضو هیات رئیسه (نایب رئیس)

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی

    عضو کمیسیون حقوقی

    عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    عضو کمیسیون ویژه ایثارگران

    عضو کمیته نظارتی(مناطق2و3)

    31291104  مسعود بزم‌آرا

    328

    13

    محمدهادی مهدی‌نیا

    رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی

    نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران طوس

    عضو کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها

    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    نایب رئیس کمیته نظارتی(مناطق10و11و12)

    31291119 علیرضا قهرمان

    احمدرضا کرامتی

    304

    14

    احمد نوروزی

    رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها

    عضو کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری

    عضو کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 7 و 8 و ثامن)

    31291112  جهانگیر افضلیان

    307

    15

    محمدحسین ودیعی

    عضو هیات رئیسه (خزانه دار)

    رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران

    نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه‌گذاری و مشارکتها

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی

    عضو کمیته نظارتی(مناطق 1 و 9)

    31291107  امین جمالی

    320

     

    کمیسیونهای تخصصی و فرعی(ویژه) شورای اسلامی شهر مشهد

    ردیف

    عنوان کمیسیون

    رئیس کمیسیون

    دبیر کمیسیون

    تلفن

    شماره اتاق

    01

    اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها

    احمد نوروزی

    حسین محمدی

    31291199

    307

    02

    برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی

    بتول گندمی

    مهدی فدیشه ای

    31291122

    332

     

     

    کمیسیون تلفیق

    بتول گندمی

    مصطفی صادق نیا

    31291120

    332

    03

    حقوقی

    سیدمحسن حسینی‌پویا

    مهدی اسلامی

    31291177

    305

    04

    حمل و نقل و ترافیک

    مجتبی بهاروند

    حسین رمضانی

    30291188

    334

    05

    خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست

    محمد حاجیان شهری

    رضا جوادی

    31291144

    318

    06

    عمران و شهرسازی

    محمدهادی مهدی‌نیا

    حسین اکران

    31291155

    304

    07

    فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه

    احسان اصولی

    مسعود قصابی

    31291133

    330

    08

    ویژه ایثارگران

    محمدحسین ودیعی

    امین جمالی

    31291107

    320

    09

    ویژه توسعه و عمران طوس

    سیدمسعود ریاضی

    مرتضی اصغری

    31291166

    333

    10

    ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    رمضانعلی فیضی

    وحید یوسف‌پور

    31291103

    331

     


    شماره تلفن سایر بخش‌های شورا

    حوزه ریاست شورا

    مهدی شریفی

    مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست

    31291171

    راضیه خاوری

    مسئول دفتر حوزه ریاست

     

    مدیریت نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد شورا

    محمد یوسف پیروی

    مدیر نظارت عالیه و ارزیابی عملکرد

    31291078

    احسان ملاکریمی

    کارشـناس نظارت عالیه و مسئول دفتر

    31291078

    محدثه کافیان

    کارشـناس نظارت عالیه

    31291066

    وحید نیرویی

    کارشـناس نظارت عالیه

    31291072

    محمد زاغیان

    رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد

    31291075

    حسین سعیدی پور

    کارشـناس نظارت عالیه

    31291076

    مهدی مهدیان زاده

    رئیس اداره بازرسی

    31291077

    حیدرعلی غنچه‌ای

    کارشـناس نظارت عالیه

    31291073

    حسین گیوری

    کارشـناس نظارت عالیه

    31291068

    علی‌اصغر قیامی

    رئیس اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

    31291079

    کاظم پردل راد

    دبیر کمیته نظارتی مناطق 1 و 9

    31291061

    سید مهدی شاه میرزایی

    دبیر کمیته نظارتی مناطق 2 و 3

    31291062

    حسین رضاپور

    دبیر کمیته نظارتی مناطق 4 و 5 و 6

    31291063

    سیدمحمد موسوی

    دبیر کمیته نظارتی مناطق 7 و 8 و ثامن

    31291064

    سید ابوالقاسم اکبرپور

    دبیرکمیته نظارتی مناطق 10و11و12

    31291065

    ایمیل مدیریت نظارت عالیه

    Shora-nezarat@mashhad.ir

    شماره فکس مدیریت نظارت عالیه

    31291130

     

    کمیسیون ماده 24

    هانی  احمدسیماب

    کارشناس امور مالی

    31291151

    علیرضا صدرایی فر

    کارشناس فضای سبز

    31291152

    مهدی نظیف

    کارشناس فنی و عمران

    31291153

    نعمت الله حیدری

    مسئول کمیسیون

    31291154

    دبیرخانه

    سیده ملیحه حسینی

    کارشناس دبیرخانه

    31291032

    اعظم رضایی

    کارشناس دبیرخانه

    31291034

    شماره فکس دبیرخانه

    31291130

    مدیریت روابط عمومی

    سیدحسین احمدنژاد

    سرپرست مدیریت روابط عمومی شورا

    31291040

    محمد قاسمی

    - معاون اجرایی مدیریت روابط عمومی

    - مسئول تالار شهر مشهد

    31291042

         

    سودابه نوایی

    کارشناس امور اداری

    31291044

    مجید سلامت

    کارشناس روابط عمومی

    31291045

    روح الله قاسم زاده

    کارشناس تولید محتوا

    31291046

    محمدرضا ندافان

    خبرنگار

    31291043

    محمدحسین طاقی

    عکاس

    31291048

    شماره فکس روابط عمومی

    31291140

    ایمیل روابط عمومی

    Council-pr@mashhad.ir

    مدیریت تدوین و پیگیری اجرای مصوبات

    سینا حائری

    مدیر تدوین و پیگیری اجرای مصوبات

    31291051

    ساسان خویی

    کارشناس واحد مصوبات

    31291052

    مسعود رمضان‌زاده

    کارشناس امور حقوقی

    31291053

    مریم جاوید

    کارشناس واحد مصوبات

    31291054

    حسابرسی شورا

    محمد زهتابیان شهریاری

    کارشناس حسابرسی

    31291059

    فخرالدین وطن دوست

    کارشناس مالی

    31291057

    مدیریت امور اداری و پشتیبانی شورا

    کاظم ذوالفقاری

    مدیر امور اداری و پشتیبانی

    31291100

    سید محمد رزمی

    مسئول پشتیبانی

    31291091

    احسان حسنی

    مسئول واحد کامپیوتر

    31291090

    هادی سرافراز

    کارشناس کامپیوتر

    31291092

    مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

    تقی ابراهیمی سالاری

    رییس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

    31291187

    فرح فتحی زاده

    مدیر داخلی

    دبیر شورای پژوهشی

    مسوول انتشارات و نشریه تجارب جهانی

    31291083

    زهرا حسامی

    مسوول بودجه مرکز پژوهش ها، دبیر گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، کارشناس پروژه های اینترنشیپ مرکز، مسوول تفاهم نامه های مرکز

    31291086

    منصوره امیری ترشیزی

    کارشناس شورای پژوهشی، دبیر گروه پژوهشی حقوقی، مسئول تهیه پیش‌نویس‌ها

    31291088

    زهرا رحیمیان

    مسئول دفتر ریاست مرکز

    31291089

    اسماء زارع

    دبیر گروه پژوهشی خدمات و محیط زیست  شهری وگروه پژوهشی حمل و نقل

    31291085

    زهرا نوری مطلق

    سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی شورای اسلامی شهر مشهد

    31291185

    منصوره ضیا

    کتابدار

    31291184

     

     

     

     

     

     

    علی رضایی مقدم

    مسئول نشست‌های تخصصی

    دبیر گروه پژوهشی ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار

    دبیر گروه پژوهشی توسعه و عمران طوس

    31291186

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فکس مرکز پژوهش‌ها

    31291180

    ایمیل مرکز پژوهش‌ها

    rcmc@mashhad.ir

    شماره های فکس (نمابر)

    فکس دبیرخانه شورا

    31291130

    فکس دفتر ریاست شورا

    31291130

    فکس مدیریت نظارت عالیه

    31291130

    فکس روابط عمومی

    31291140

    فکس مرکز پژوهشهای شورا

    31291180

    حراست

    میثم خداشناس

    31291039

    فکس حراست

    31291129

    سایـر بخـش‌هــا

    آبدارخانه طبقه سوم

    31291163

    آبدارخانه طبقه دوم

    31291162

    سلف سرویس (غذا خوری)

    31291167

    تاسیسات

    31291164

    حفاظت فیزیکی

    31291146

    پارکینگ

    31291147

    دفتر مدیریت تالار شهر مشهد

    محمد قاسمی

    31291313

    شماره تلفنـخانه (اطلاعات)

    31291000

    حسین متقیان

    کارشناس ارجاع

    31291149

     

     

     تاریخ آخرین ویرایش : 1397/03/08

    تعداد بازدید :7143
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد