• مهدی نیا
   مهدی نیا
   نام و نام خانوادگی : محمدهادی مهدی نیا
   سمت : عضو شورا
   مدت خدمت از : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
   رشته تحصیلی : دکتــری شـهـرســازی
   سوابق اجرایی

   سوابق اجرایی:

   1. رئیس دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه آزاد اســامی واحد مشــهد
   2. معاون آموزش دانشکده هنر و معماری
   3. معاون عمران و محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی
   4. کارشناس مسئول مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری مشهد
   5. سرپرست کارگاه پروژه حسینیه جامعه الحسین(ع) هیئت رزمندگان اسلام

   وظائف در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد:

   1. رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری
   2. نایب رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس
   3. عضو کمیسیون های عمران، حمل ونقل و ترافیک، اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت ها، برنامه و بودجه، فناوری اطاعات و منابع انسانی و کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
   4. رئیــس کارگروه هــای فنــاوری اطاعــات و شــهر هوشــمند، شهرســازی و معمــاری و منظــر و عضــو کارگــروه  تســهیل اقتصــادی و کمیتــه شــفایت
   5. رئیس کمیته نظارتی (مناطق 1 و 5 و 9 و 10 و 11 و 12)
 •     بازدید کنندگان امروز : 633    بازدید کنندگان دیروز: 5300    کل بازدید ها : 7,000,277
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد