• حاجیان شهری
   حاجیان شهری
   نام و نام خانوادگی : محمد  حاجیان شهری
   سمت : عضو شورا
   مدت خدمت از : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
   رشته تحصیلی : دکتــری گیـاه پـزشکـی
   سوابق اجرایی

   سوابق اجرایی:

   1. عضو هیئت علمی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
   2. مدرس دانشگاه آزاد اسامی و مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد
   3. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
   4. معاون برنامه ریزی و پشــتیبانی مرکز آموزش و تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی خراســان رضوی
   5. رئیــس بخــش تحقیقــات گیاه پزشــکی مرکــز آمــوزش و تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی خراســان رضــوی


   وظائف در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد:

   1. رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سامت و محیط زیست
   2. عضو کمیسیون های عمران، حمل ونقل و ترافیک، حقوقی، اماک و قرادادها، ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار و ویژه توسعه و بهسازی توس
   3. رئیس کارگروه های فضای سبز و تامین منابع پایدار آب و احیای کشف رود
   4. عضو کمیته های نظارتی مناطق 4 ،9 ،5 ،12 ،3 ،10 ،2
 •     بازدید کنندگان امروز : 741    بازدید کنندگان دیروز: 5300    کل بازدید ها : 7,000,385
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد