• بهاروند
   بهاروند
   نام و نام خانوادگی : مجتبی  بهاروند
   سمت : عضو شورا
   مدت خدمت از : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
   رشته تحصیلی : دکتـری مدیریـت بازرگانـی گرایـش بازاریابـی بین الملـل
   سوابق اجرایی

   مهمترین سوابق اجرایی:

   1. مدرس دانشگاه
   2. رئیس کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرک اتاق  بارگانی  و  صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
   3. عضــو جامعه مهندسیـــن حمل ونقل ایـــران
   4. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
   5. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل ونقل بین المللی کالای مشهد مقدس
   6. کارشناس رســمی دادگستری (امور حمل ونقل و ترابری)

    وظائف در دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد:

   1. رئیس کمیسیون عمران حمل ونقل و ترافیک
   2. عضــو کمیســیون های اقتصــادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت ها، شهرســازی و معمــاری، پیرامونــی و مناطــق کم برخــوردار و ویــژه توســعه و بهســازی تــوس
   3. رئیس کارگروه حمل ونقل عمومی و هوای پاک
   4. عضو کمیته های  نظارتی مناطق 3،8،11 ،10 ،2
 •     بازدید کنندگان امروز : 915    بازدید کنندگان دیروز: 5300    کل بازدید ها : 7,000,559
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد