•  
   • رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی / عضو شورای اسلامی شهر مشهد : امیر شهلا
    عنوان :رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی / عضو شورای اسلامی شهر مشهد
    مسئول :امیر شهلا
     امکان درخواست قرار ملاقات
    تصویر مسئول :رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی / عضو شورای اسلامی شهر مشهد : امیر شهلا
    رایانامه :
    تلفن :31291124
    فکس :31291130
    آدرس :
    ترتیب نمایش :9
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد