•  
   • عضو شورای اسلامی شهر مشهد : شهناز رمارم
    عنوان :عضو هیات رئیسه شورا (منشی)
    مسئول :شهناز رمارم
     امکان درخواست قرار ملاقات
    تصویر مسئول :عضو شورای اسلامی شهر مشهد : شهناز رمارم
    رایانامه :
    تلفن :31291106
    فکس :31291130
    آدرس :
    ترتیب نمایش :6
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد