• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند

   تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۶/۱۲
   شماره صدور :5/98/10799/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان مدیریت پسماند که از حیث منابع به مبلغ 862,657,651,000 (هشتصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 862,657,651,000 (هشتصد و شصت و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1397 به میزان 13 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
   تبصره 1 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، مطابق مفاد بند1-3 نامه مدیریت ، اقدام لازم را در خصوص تعیین تکلیف سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری، غیرتجاری، پیش پرداخت ها و اسناد واخواستی جمعاً به مبلغ 6.934 میلیون ریال ، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 2 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، مطابق مفاد بند3-6 نامه مدیریت ، اقدام لازم را در خصوص تعیین تکلیف واریزی های نامشخص به مبلغ 9.645 میلیون ریال، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 3 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، مطابق مفاد بند4-6 نامه مدیریت ، اقدام لازم را در خصوص تعیین تکلیف مانده بستانکاران ارزش افزوده به مبلغ 23.645 میلیون ریال، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 4 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، مطابق مفاد بند 5-6 نامه مدیریت، نسبت به تعیین تکلیف بدهی بلند مدت به شهرداری مشهد (معاونت خدمات شهری) به مبلغ 313 میلیارد ریال اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 5 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، نسبت به اجرایی شدن مصوبه 18698 مورخ 1397/11/02 شورای اسلامی شهر مبنی بر کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش هزینه های جمع آوری روش های سنتی جمع آوری ، حمل و دفن زباله و افزایش بهره وری با استفاده از روش های نوین تفکیک از مبدا پسماندهای شهری اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    

   تبصره 6 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، نسبت به انجام تشریفات قانونی افزایش سرمایه به مبلغ 408 میلیون ریال اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

   تبصره 7 -شهرداری مشهد مقدس، مکلف است تهیه و تدوین شاخص های مربوط به برنامه عملیاتی سازمان مدیریت پسماند را در دستورکار خود قرار داده و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398، به شورای اسلامی شهر ارایه و گزارش مستند و مکتوب تحقق عملکرد شاخص های برنامه عملیاتی را در قالب پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی) به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره 8 شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، نسبت به استقرار نظام حسابرسی داخلی از طریق مدیریت مجامع شهرداری اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 9 -مطابق مفاد آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، صدور مجوز ترک تشریفات در سطح معاملات متوسط صرفاً برای حراج و در سطح معاملات عمده صرفاً برای مناقصه و مزایده و با رعایت ساز وکارهای قانونی مقرر امکان‌پذیر بوده و خارج از این موارد من جمله استعلام، هرگونه انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات مورد تأیید نمی‌باشد. بر این اساس شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط، نسبت به درج صحیح مجوزهای صادره برای معاملات در مقدمه قرارداد و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.
   تبصره 10 - شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به خروج سازمان مدیریت پسماند از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اقدام وگزارش آن را حداکثر تا زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 185    بازدید کنندگان دیروز: 535    کل بازدید ها : 5,347,610
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد