• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

   تفریغ بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۵/۱۵
   شماره صدور :5/98/8834/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیکه از حیث منابع به مبلغ 514,388,044,000  (پانصد و چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون و چهل و چهار هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 514,388,044,000  (پانصد و چهارده میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون و چهل و چهار هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1397 به میزان 11 درصد کاهش داشته است) می باشد با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت تعدادی از قراردادها، تمامی قراردادهای خود را در سامانه حسیب (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید. همچنین شهرداری مشهد مقدس می بایست سامانه قراردادها را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت کنترل و نظارت، در اختیار شورای اسلامی شهر قرار دهد.
   تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) مکلف است، گزارشی از نوع، مقدار و مبلغ وضعیت امکانات در اختیار سازمان و نیز خدمات ارایه شده توسط سازمان به شهرداری و شهر را حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و به کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتها و کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره3-شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) مکلف است، با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه عمیاتی میان مدت، گزارش برنامه ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره4-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، موضوع مغایرت بین شاخص های مصوب برنامه عملیاتی با شاخص های اعلامی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را حداکثر تا زمان ارایه لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

   تبصره5-مطابق مفاد آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، صدور مجوز ترک تشریفات در سطح معاملات متوسط صرفاً برای حراج و در سطح معاملات عمده صرفاً برای مناقصه و مزایده و با رعایت ساز وکارهای قانونی مقرر امکان‌پذیر بوده و خارج از این موارد من جمله استعلام، هرگونه انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات مورد تأیید نمی‌باشد. بر این اساس شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط، نسبت به درج صحیح مجوزهای صادره برای معاملات در مقدمه قرارداد و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.

   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) مکلف است، گزارش مستند و مکتوب میزان تحقق عملکرد شاخص های برنامه عملیاتی را به همراه پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی)، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره7- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به خروج سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و نیز تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی سنوات قبل اقدام وگزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/09/30 به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.

    

    
 •     بازدید کنندگان امروز : 663    بازدید کنندگان دیروز: 546    کل بازدید ها : 5,345,117
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد