• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فردوس‌ها

   تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فردوس‌ها

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۸/۰۵/۱۵
   شماره صدور :5/98/8833/ش
   سال تصویب :۱۳۹۸/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1397 سازمان فردوس هاکه از حیث منابع به مبلغ 524,941,679,000  (پانصد و بیست و چهار میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 524,941,679,000  (پانصد و بیست و چهار میلیارد و نهصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1397 به میزان 3 درصد افزایش داشته است) می باشد، با رعایت تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
   تبصره1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، مطابق بند یک نامه مدیریت حسابرس، نسبت به انجام حسابرسی داخلی برای کنترل های لازم اقدام و گزارش آن را در زمان ارائه لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره2-شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف مبلغ 19،902 میلیون ریال مانده قابل بازیافت مطالبات از سازمان امور مالیاتی به عنوان اعتبار مالیات سنوات قبل و سال جاری اقدام و گزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/08/30 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. 
   تبصره3 - شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف اسناد واخواست شده و سررسید گذشته به مبلغ 11،039 میلیون ریال اقدام و گزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/07/30 به شورای اسلامی شهر ارایه نمایند.
   تبصره4 -شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف مبلغ 55،500 میلیون ریال بدهی ناشی از حسابرسی تامین اجتماعی (که در موعد مقرر قانونی اعتراض از طرف سازمان انجام نشده)، اقدام و گزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/06/31 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره5- شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، نسبت به پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود و پیگیری وصول مطالبات سنواتی از معاونت حوزه خدمات شهری به مبلغ 14،976 میلیون ریال اقدام و گزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/06/31 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    

   تبصره6-شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه عملیاتی میان مدت، گزارش برنامه ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه لایحه اصلاح بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

   تبصره7-مطابق مفاد آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، صدور مجوز ترک تشریفات در سطح معاملات متوسط صرفاً برای حراج و در سطح معاملات عمده صرفاً برای مناقصه و مزایده و با رعایت ساز وکارهای قانونی مقرر امکان‌پذیر بوده و خارج از این موارد من جمله استعلام، هرگونه انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات مورد تأیید نمی‌باشد. بر این اساس شهرداری مشهد مقدس (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) مکلف است، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط، نسبت به درج صحیح مجوزهای صادره برای معاملات در مقدمه قرارداد و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.
   تبصره8 -شهرداری مشهد مقدس (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، گزارش مستند و مکتوب میزان تحقق عملکرد شاخص های برنامه عملیاتی را به همراه پیوست آلبوم تفریغ بودجه سالانه (سنواتی)، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره9-شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به خروج سازمان فردوس ها از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و نیز تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی سنوات قبل اقدام وگزارش آن را حداکثر تا مورخ 98/09/30 به شورای اسلامی شهر ارایه نمایند.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 692    بازدید کنندگان دیروز: 546    کل بازدید ها : 5,345,146
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد