•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • ابلاغ کمیته های نظارتی پنج گانه

    ابلاغ کمیته های نظارتی پنج گانه

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۲۲
    شماره صدور :5/97/12205/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    نام کمیته
    مناطق شهرداری
    تحت نظارت
    اعضای کمیته (آقایان / خانم‌ها)
    کمیته نظارتی یک
    مناطق 4 و 9
    شهناز رمارم، رمضانعلی فیضی، محمد حسین ودیعی
    کمیته نظارتی دو
    مناطق 2 و 10
    محمد حاجیان شهری، محمد رضا حیدری، سید مسعود ریاضی
    کمیته نظارتی سه
    مناطق 1 و 5 و 12
    مجتبی بهاروند، علیرضا شهریاری، محمد هادی مهدی‌نیا
    کمیته نظارتی چهار
    مناطق 6 و 7 و ثامن
    سید محسن حسینی پویا، بتول گندمی،  احمد نوروزی
    کمیته نظارتی پنج
    مناطق 3 و 8 و 11
    احسان اصولی صفار، امیر شهلا، حمید رضا موحدی‌زاده
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد