•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اساسنامه سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

    اساسنامه سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11917/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: اساسنامه سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد مقدس،مستند به ماده 54 قانون شهرداری، بند 15 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، و در راستای اجرای ضوابط تشکیلاتی ابلاغی وزارت کشور به شماره 19274 مورخ 20/02/1394 و بند 3 ابلاغیه شماره 44000 مورخ  1396/10/09وزارت کشور در خصوص نمودار سازمانی شهرداری مشهد و بخشنامه شماره 27365 مورخ  1395/03/09وزارت کشور درخصوص الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌های مراکز استان؛ به شرح پیوست، ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد