• چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه بین المللی

   تفریغ بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه بین المللی

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
   شماره صدور :5/97/11914/ش
   سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۱۷۵,۴۲۹,۹۲۸,000 (یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۱۷۵,۴۲۹,۹۲۸,000 (یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و بیست و نه میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 5 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
   تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) مکلف است، اقدام قانونی لازم را در خصوص اسناد دریافتنی (مطالبات سنواتی) واخواست شده به مبلغ 9.966.000.000 ریال معمول و علت عدم اخذ تضامین مناسب و کافی توسط مدیران سابق را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر و در صورت نیاز به مراجع انتظامی یا قضائی ارسال نماید.
   تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) می‌بایست حداکثر ظرف مدت 6 ماه، نسبت به تعیین تکلیف اختلاف مالکیتی با سازمان آب منطقه‌ای و مالک حقیقی دیگر، اقدام نماید.
   تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) می‌بایست بررسی‌های لازم را نسبت به بهره‌برداری از سالن کمال‌الملک (با توجه به سرمایهگذاری انجام شده) معمول و حداکثر ظرف مدت 3 ماه، راهکار مناسب جهت تکمیل و بهره‌برداری از این سالن را ارائه نماید.
   تبصره 4- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) مکلف است، نسبت به استرداد کامل آن بخش از مبالغ پرداختی به مدیران سابق و کارکنان شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد که منطبق با ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است، اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 5- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) مکلف است، نسبت به اصلاح طبقه بندی مخارج پارکینگ در سرفصل دارایی‌های بودجه اقدام نماید.
   تبصره 6- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بینالمللی) مکلف است، نسبت به تعیین تکلیف 558 میلیون ریال درآمد فروش بلیط و غرفه اقدام نماید.
    

   تبصره 7- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

   تبصره 8- شهرداری مشهد مقدس (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه، بیش از 50 درصد سرمایه می‌باشد، نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 1299    بازدید کنندگان دیروز: 4284    کل بازدید ها : 4,061,789
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد