•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری یک سالن ورزشی

    نامگذاری یک سالن ورزشی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
    شماره صدور :5/97/11905/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به نامگذاری سالن ورزشی واقع در بلوار شهید آوینی (منطقه 5) به نام "رستم دستان" اقدام نماید.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد