• چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
   
  • طبقه بندی قوانین و مقررات
  • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند

   تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند

   شماره جلسه :
   تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۷/۱۷
   شماره صدور :5/97/11902/ش
   سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
   دوره تصویب :دوره پنجم
   ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقدس که از حیث منابع به مبلغ ۸۲۷,۸۳۲,۸۳۶,000 (هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ ۸۲۷,۸۳۲,۸۳۶,000 (هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد و سی و دو میلیون و هشتصد و سی و شش هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 7 درصد کاهش داشته است) می‌باشد، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
   تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، اقدام لازم را نسبت به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین واقع در طرقبه به متراژ 3.137 مترمربع معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397،  به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، وفق بند6 گزارش حسابرس، اقدام لازم را در خصوص سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیرتجاری جمعاً به مبلغ 33.821 میلیون ریال شامل اقلام سنواتی و چکهای واخواستی، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره 3- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، اقدام لازم را نسبت به تعیین تکلیف مبلغ 11.400 میلیون ریال پیش پرداخت بابت خرید ماشین آلات به شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید (تحویل ماشین آلات یا دریافت وجه).
   تبصره 4- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، اقدامات لازم را در خصوص عملی شدن مفاد قرارداد مورخ 1390/09/23عملیات طراحی، ساخت و راه اندازی ماشین آلات واحد پذیرش و پردازش پسماند هزارتنی میامی مشهد به مبلغ 16.750 میلیون ریال، و با توجه به اینکه نواقص پروژه رفع نشده و ظرفیت نیز به ظرفیت تعیین شده در قرارداد نرسیده است، معمول و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    

   تبصره5- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به مغایرت‌های موجود در صورت‌های مالی سازمان مدیریت پسماند در ردیف بودجه تملک دارایی های سرمایه ای ، دلایل این مغایرت‌ها را اعلان و نسبت به شناسایی و لحاظ آن در تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 1396 خود، اقدام نماید.

   تبصره6- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، اقدام لازم را نسبت به تعیین تکلیف بدهی های احتمالی به تامین اجتماعی معمول و گزارش اقدامات خود را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سال 1397 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
   تبصره7- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه حسیب (وفق ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395) تمامی قراردادهای خود را در سامانه مزبور (امور قراردادها) ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
   تبصره8- شهرداری مشهد مقدس (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه بیش از 50 درصد سرمایه می باشد، در این خصوص نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و گزارش آن را در زمان ارسال لایحه اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    

 •     بازدید کنندگان امروز : 1271    بازدید کنندگان دیروز: 4284    کل بازدید ها : 4,061,761
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط شورای اسلامی شهر مشهد انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد