•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • انتخاب اعضای کمیسیون¬های تخصصی دائمی و ویژه

    انتخاب اعضای کمیسیون¬های تخصصی دائمی و ویژه

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۳۰
    شماره صدور :5/97/8940/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    اعضای کمیسیون اقتصادی، ‌سرمایه گذاری و مشارکت ها
    آقایان: مجتبی بهاروند، سید محسن حسینی پویا، هادی مهدی‌نیا،احمد نوروزی، حسین ودیعی
    اعضای کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی
    آقایان و خانمها: احسان اصولی صفار، محمدرضا حیدری، بتول گندمی، حمیدرضا موحدی‌زاده، محمد حسین ودیعی
    اعضای کمیسیون حقوقی
    آقایان و خانمها: احسان اصولی صفار، محمد حاجیان شهری، سید محسن حسینی‌پویا،شهناز رمارم، حمیدرضا موحدی‌زاده
    اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
    آقایان و خانمها: مجتبی بهاروند، شهناز رمارم، سید مسعود ریاضی مظلومی، علیرضا شهریاری، بتول گندمی
    اعضای کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست
    آقایان و خانمها: احسان اصولی صفار، محمد حاجیان شهری، علیرضا شهریاری، رمضانعلی فیضی، بتول گندمی
    اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی
    آقایان و خانمها: شهناز رمارم، سید مسعود ریاضی مظلومی، امیر شهلا، هادی مهدی‌نیا، احمد نوروزی
    اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه
    آقایان و خانمها: احسان اصولی صفار، محمدرضا حیدری،شهناز رمارم، رمضانعلی فیضی، حمیدرضا موحدی‌زاده
    اعضای کمیسیون ویژه ایثارگران
    آقایان و خانمها: شهناز رمارم، علیرضا شهریاری، رمضانعلی فیضی، حمیدرضا موحدی‌زاده، محمد حسین ودیعی
    اعضای کمیسیون ویژه عمران و توسعه توس
    آقایان و خانمها: محمد حاجیان شهری، سید مسعود ریاضی مظلومی، امیر شهلا، بتول گندمی، هادی مهدی‌نیا
    اعضای کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار
    آقایان: احسان اصولی صفار، محمد حاجیان شهری، رمضانعلی فیضی، هادی مهدی‌نیا، احمد نوروزی
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد