•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تمدید مصوبه شماره 5/96/19646/ش مورخ 1396/11/17 (پاداش ویژه درآمدی)

    تمدید مصوبه شماره 5/96/19646/ش مورخ 1396/11/17 (پاداش ویژه درآمدی)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    شماره صدور :5/97/8465/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: مصوبه شماره 5/96/19646/ش مورخ 1396/11/17 شورای اسلامی شهر با موضوع پاداش ویژه درآمدی، برای دوره‌های شش‌ماهه سال 1397 تمدید شد.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد