•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تفریغ بودجه سال 1396 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

    تفریغ بودجه سال 1396 سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۲۳
    شماره صدور :5/97/8458/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    ماده واحده: تفریغ بودجه سال 1396 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیکه از حیث منابع به مبلغ 1.199.878.758.000 (یک هزار و یک صد و نود و نه میلیارد و هشت صد و هفتاد و هشت میلیون و هفت صد و پنجاه و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 1.199.878.758.000 (یک هزار و یک صد و نود و نه میلیارد و هشت صد و هفتاد و هشت میلیون و هفت صد و پنجاه و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال 1396 به میزان 0.1 درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، با توجه به مغایرت‌های موجود در صورت‌های مالی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به مبلغ 57,191,760,000 ریال، دلایل این مغایرت‌ها را اعلام و نسبت به شناسایی و لحاظ آن در تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال 1396 خود، اقدام نماید.
    تبصره2- شهرداری مشهد مقدس (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها (عدم رعایت ماده 15 تفریغ بودجه سال 1395 ) تمامی قراردادهای خود را در سامانه حسیب (امور قراردادها ) ثبت نموده و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
    تبصره3-در خصوص خرید دو دستگاه پلت فرم از سازمان همیاری ها، پیگیری موثر جهت دریافت کالا انجام نشده است. لذا سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف است، نسبت به پیگیری و دریافت دستگاه های فوق اقدام نموده و گزارش آن را در زمان اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

    تبصره4-با توجه به اینکه زیان انباشته سازمان در تاریخ ترازنامه معادل 51 درصد سرمایه می باشد، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مکلف است، در این خصوص نسبت به ارائه لایحه افزایش سرمایه خود اقدام نماید و گزارش آن را در زمان اصلاح بودجه سازمان به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد