•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • تهاتر یا معاوضه مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق واگذاری املاک یا مجوز ساختمانی

    تهاتر یا معاوضه مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق واگذاری املاک یا مجوز ساختمانی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۰۲
    شماره صدور :5/97/7041/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

     

    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای مدیریت بهینه منابع و مشکلات مرتبط با دیون خود، بدهی‌ها و تعهدات سررسید شده (ناشی از قراردادهای اجرای پروژه های ساختمانی) به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ 1395/01/01 را از محل گروه پروانه ساختمانی، گروه پایانکار، تصفیه مطالبات شهرداری از سایرین و واگذاری املاک و دارایی متعلق به خود، تا یک سال پس از ابلاغ قانونی این مصوبه با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر تصفیه نماید:
    تبصره 1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، گزارش اجرای این مصوبه را، به صورت سه ماهه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
    تبصره 2- سقف اعتبارات این مصوبه حداکثر تا میزان بدهی‌های گزارش ‌شده و تصفیه نشده ناشی از قراردادهای اجرای پروژه در صورت‌های مالی سال 1394 می‌باشد.
    1- مرجع تشخیص و اعلام نظر درخصوص بدهی‌های نقد و غیر نقد قطعی شده بروزرسانی شده یا نشده، معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری می‌باشد.
    2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این مصوبه می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده، به منظور تصفیه تمام یا بخشی از مطالبات خود با املاک و دارایی‌های متعلق به شهرداری، گروه پروانه ساختمانی و پایانکار در املاک معرفی شده (به غیر از عوارض آتش‌نشانی، آموزش و پرورش و هرگونه وجوهی که شهرداری به عنوان عامل وصول و ایصال عمل می‌نماید) و تصفیه مطالبات شهرداری از سایرین، درخواست خود را اعلان نمایند.
    تبصره 1- انجام فرآیند انتقال املاک مذکور یا صدور مجوز ساختمانی، منوط به ارائه فرم تصفیه حساب، از اداره حسابداری شهرداری مشهد در خصوص مطالبات شخص متقاضی می باشد.
    تبصره 2- محاسبات ریالی مربوط به آن دسته از تخلفات ساختمانی دارای رأی قضایی یا کمیسیون ماده صد (که به واسطه وجود تخلفات ساختمانی به آن کمیسیون در قالب لایحه احاله شدده است)، عینا وفق مفاد رأی صادره می‌باشد.

    3- تصفیه مطالبات با مجوزهای ساختمانی مذکور، در حوزه‌های 1، 2 و 3 درآمدی برای مبالغ کمتر از 10.000.000.000 ریال و در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی برای مبالغ کمتر از 2.000.000.000 ریال مجاز نمی‌باشد.

    - چنانچه در مقطعی از زمان، مصوبات شهرسازی و درآمدی ملاک عمل، بلااثر شده باشد، اولین مصوبه مرتبط پس از آن ملاک عمل قرار می‌گیرد.
    5- تخفیفات ارائه شده توسط شهرداری در ماخذ زمانی مبنای محاسبات مجوزهای ساختمانی، حداکثر تا سقف مصوبات ملاک عمل در زمان ابلاغ قانونی مصوبه، جزء لاینفک محاسبات (مطالبات نقدی) می‌باشد.
    تبصره- تخفیف مزبور، مشمول آن دسته از مطالبات موضوع بند 1 این مصوبه که به‌روزرسانی شده است، نمی‌شود.
    6- در راستای اجرای این مصوبه، مناطق شهرداری، مجاز به استفاده از حداکثر 25% بودجه نقدی مصوب سال جاری خود می‌باشند.
    7- متقاضیان به موجب این مصوبه می‌توانند نسبت به اعلان درخواست تهاتر و یا معاوضه، برای املاک متعلق به خود و یا سایر املاکی که توسط ایشان معرفی می‌شود، اقدام نمایند.

     

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد