•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پایتخت و مجوز فروش سهم‌الشرکه شهرداری در آن

    اصلاحیه قرارداد پروژه مشارکتی پایتخت و مجوز فروش سهم‌الشرکه شهرداری در آن

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۱۶
    شماره صدور :5/97/7965/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم

    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، نسبت به اصلاح قرارداد مشارکتی پروژه پایتخت به شماره 21/38168 مورخ 1388/04/07 به شرح پیوست، با رعایت تبصره های زیر ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام و پس از ابلاغ اصلاحیه قرارداد مزبور، نسبت به واگذاری سهم الشرکه خود در پروژه مشارکتی یاد شده به شرکت ثامن سازه عرض به روش ارزیابی و با فرض تکمیل و آماده بهره برداری بودن آن، به نرخ روز ارزیابی شده توسط هیأت کارشناسی رسمی دادگستری، در ازای دریافت املاک معوض به شرح قرارداد فروش پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر، با لحاظ تبصره‌های زیر اقدام نماید.

    تبصره1- شهرداری مشهد مقدس مکلف است، به استناد تبصره 13 بند 7 ماده 6 قرارداد فروش و به منظور عدم ایجاد تبعات منفی ترافیکی در محدوده پروژه، نسبت به تأمین کسری پارکینگ سهم الشرکه خود، حداکثر تا زمان بهره برداری پروژه مزبور، اقدام نماید.

    تبصره 2- موضوعات مرتبط با قطار شهری مشهد (از جمله تبصره 5 ماده 4 و بند 9 ماده 9) از قرارداد فروش حذف شد.

کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد