•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • لغو مصوبه شماره 1204 مورخ 1378/05/05 (آیین‌نامه آموزشی خاص کارکنان شهرداری)

    لغو مصوبه شماره 1204 مورخ 1378/05/05 (آیین‌نامه آموزشی خاص کارکنان شهرداری)

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۵/۰۲
    شماره صدور :5/97/7040/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:با عنایت به لزوم روزآمد و کارآمد نمودن آموزش منابع انسانی و ضرورت انسجام‌بخشی، ایجاد وحدت رویه و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های آموزشی با "نظام آموزشی کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه" (موضوع مصوبه شماره 4552 مورخ 1392/02/22 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، آیین‌نامه آموزشی خاص کارکنان شهرداری (مصوبه شماره 1204 مورخ 1378/05/05 شورای اسلامی شهر)، لغو می‌شود.
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد