•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • بازگشایی و تحصیل حریم بزرگراه آزادی

    بازگشایی و تحصیل حریم بزرگراه آزادی

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۲/۲۶
    شماره صدور :5/97/6596/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و هویت‌بخشی به ورودی شمال غرب شهر،مستند به مصوبات جلسات مورخ 77/6/17 و 94/5/21 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و صورتجلسه مورخ 96/3/27 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه تعیین تکلیف صنایع محور غرب شهر مشهد و ضرورت تسریع در بازگشایی و تحصیل حریم اراضی و صنایع واقع در محدوده بزرگراه آزادی برای اجرای پروژه‌های عمرانی ، نسبت به بازگشایی و تحصیل حریم بزرگراه آزادی با رعایت بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید.
    1- اراضی داخل محدوده شهر که در حال حاضر دارای اعیان بوده و از آن به صورت صنعتی (با مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت) بهره‌برداری می‌نمایند و فاقد طرح مصوب می‌باشند، در صورتی که مالک، متقاضی بهره‌مندی از سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آمادهسازی زمین(معابر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نباشد، کاربری عرصه ملک کماکان زراعی محسوب شده و در مجوز و گواهی‌هایی که توسط شهرداری صادر می‌شود، باید تصریح و قید شود که هر زمان طرح تفصیلی محدوده، مصوب و ابلاغ شود و مالک، متقاضی استفاده از مزایای طرح تفصیلی باشد، می‌بایست نسبت به پرداخت حقوق شهرداری(سهم سرانه‌های خدماتی مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین(معابر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی) و حقوق ناشی از تفکیک و افراز، وفق ضوابط و مقررات روز و حاکم بر زمان تقاضا، اقدام نماید.
    تبصره 1- چنانچه کاربری عرصه ملک مورد تقاضا، طبق طرح تفصیلی از کاربری زراعی به هر نوع کاربری دیگر تغییر یابد، موضوع از مصادیق برخورداری از مزایای طرح محسوب شده و با توجه به اینکه پاسخگویی املاک بر اساس اعیان صورت می‌گیرد، صدور مجوز توسط شهرداری به منزله پرداخت سهم سرانههای مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین(معابر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی و عوارض افزایش ارزش بهره‌برداری عرصه نمی‌باشد و این موضوع می‌بایست در گواهی‌های صادر شده توسط شهرداری قید شود و مالک در زمان انجام معامله و فروش ملک به غیر، ملزم به اطلاع‌رسانی و تفهیم موضوع به خریداران بعدی بوده و از این بابت هیچگونه مسئولیتی متوجه شهرداری نمی‌باشد.

    تبصره 2- مالک می‌بایست نسبت به آزادسازی و رعایت میزان عرصه و اعیان در مسیر پوسته طرح اجرایی صد متری (بزرگراه)، بدون اخذ وجه در این مرحله اقدام نماید و در زمان مراجعه مالک به شهرداری جهت استفاده از سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین(معابر)، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی، میزان عرصه آزادسازی شده توسط مالک، از مجموع سهم سرانه‌های فوق‌الذکر که مالک می‌بایست به شهرداری پرداخت نماید، کسر خواهد شد. پس از اصلاح سند توسط وی، ارائه گواهی صادره از سوی شهرداری با تنظیم صورتجلسه تحویل زمین به صورت همزمان صورت خواهد پذیرفت.

    تبصره 3- رعایت شبکه معابر پیشنهادی که از وسط پلاک می‌گذرد و برای شهرداری دارای اولویت نبوده، به زمان ارائه درخواست مالک جهت استفاده از مزایای طرح تفصیلی موکول خواهد شد.
    2- صلحنامه‌ها و قرارداهای قانونی قطعی شده میان شهرداری و صاحبان اراضی و املاک داخل محدوده، کماکان به قوت خود باقی و ملاک عمل خواهد بود.
    3- با توجه به عدم تعیین ضابطه (سطح اشغال و تراکم) در مصوبات کمیسیون ماده 5 فوق‌الذکر برای املاک و اراضی یاد شده و تأکید بر عدم هرگونه توسعه در خصوص عرصه و اعیان واحدهای صنعتی موجود در محور بزرگراه آزادی، حقوق مربوط به اعیانی باقیمانده ملک پس از رعایت مقدار در مسیر برای صدور گواهی (مشروط به ارائه تاییدیه از اداره کل حفاظت محیط زیست مبنی بر اجرای الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن کلیه حقوق شهرداری) با لحاظ نمودن اعیان مورد بهره‌برداری صنعتی، تراکم و سطح اشغال وضع موجود مورد محاسبه قرار می‌گیرد و مشمول بررسی وضعیت پارکینگ برابر ضوابط روز نیز نمی‌شود.
    تبصره- در صورت تهیه و تصویب طرح تفصیلی در آینده برای املاک و اراضی محور یاد شده، تراکم و سطح اشغال مصوب در طرح تفصیلی مذکور، مبنای پاسخگویی‌های بعدی و ملاک عمل محاسبه حقوق شهرداری خواهد بود.
    4- به منظور ترغیب و تشویق صنایع فعال دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال استان و در راستای اجرای تبصره 1 ذیل بند 1 این مصوبه، در خصوص ساختمان‌هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه 34/3/1/1087 مورخ 69/1/19 وزارت کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند، مطابق مفاد بخشنامه مذکور اقدام می‌شود و صدور پایانکار برای صنایع ( واقع در حاشیه بزرگراه آزادی) ذکر شده در مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/5/21 بلامانع است.
    5-در خصوص ارائه گواهی استحکام بنا برای مستحدثات قدیمی، برابر مفاد صورتجلسه شماره 29/96/204802 مورخ 1396/11/01 شهرداری مشهد مقدس اقدام میشود.
    6- با توجه به لزوم تنظیم صلحنامه برای آزادسازی و تحصیل حریم املاک مشمول این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس باید روش اجرایی این مصوبه را تنظیم و پس از تأیید کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر، بر روی سیستم یکپارچه شهرسازی پیاده‌سازی و بارگذاری نماید.

     

    تبصره 1- آن دسته از صنایعی که دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1394/05/21 می‌‎باشند نیز مشمول مفاد این مصوبه می‌شوند.

    7- اعتبار این مصوبه به مدت 18 ماه از زمان ابلاغ می‌باشد.

     

     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد