•  
   • طبقه بندی قوانین و مقررات
   • نامگذاری

    نامگذاری

    شماره جلسه :
    تاریخ صدور :۱۳۹۷/۰۴/۲۶
    شماره صدور :5/97/6546/ش
    سال تصویب :۱۳۹۷/۰۱/۰۱
    دوره تصویب :دوره پنجم
    ماده واحده:به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود نسبت به نامگذاری یک سالن ورزشی و یک خیابان فرعی در منطقه 11 به شرح زیر اقدام نماید.
    1. سالن ورزشی واقع در تقاطع بلوار آموزگار و بلوار سیدرضی به نام امید و زندگی
    2. خیابان سید رضی 12 با حفظ شماره به نام مرحوم دکتر امیرکیخسروی
    3. سالن ورزشی واقع در امامت 49 برای بررسی بیشتر به کمیته نامگذاری ارجاع شد.
     
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است.
پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد